Hondenbelasting en uitlaatstroken

Heeft u een of meer honden, dan moet u deze aangeven en hondenbelasting betalen. De hoogte van de belastingaanslag hangt af van het aantal honden dat u heeft. Elke verandering die in de loop van het belastingjaar optreedt moet u direct via Mijn Belastingen doorgeven aan de gemeente.

Als houder van een hond wordt aangemerkt de gebruiker van de woning waar de hond wordt gehouden. Als op één adres meer dan één hond wordt gehouden, wordt de aanslag voor alle honden aan deze gebruiker opgelegd.

Als de hond overlijdt of wordt overgedragen aan iemand anders, dan moet u de hond afmelden. U hoeft dan niet meer te betalen voor de resterende volle kalendermaanden van het (kalender)jaar.

De gemeente voert regelmatig controles uit om vast te stellen of aan de belastingplicht wordt voldaan. Aan- of afmelden van een hond is kosteloos.

Het belastingtarief voor de eerste hond is lager dan dat voor de tweede en derde hond. De tarieven van 2024 zijn:

  • €   87,25 voor de eerste hond
  • €  229,55 voor tweede hond en volgende
  • €  746,02 voor een kennel*

(*) Een kennel is een inrichting waar honden worden gefokt voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Er wordt vrijstelling verleend voor assistentiehonden (alle honden die professioneel opgeleid zijn met certificaat/diploma), politiehonden, honden die in een asiel verblijven en jonge honden bij hun moeder tot 3 maanden. Hiervan moet een bewijs worden overlegd. De vrijstelling vraagt u aan bij het aanmelden van de hond. Vergeet u niet de bewijsstukken mee te sturen.

Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijn- en opruimplicht, tenzij anders staat aangegeven. Daarbij geldt een verbod voor honden op speelplekken en sportveldjes.

Er zijn uitlaatstroken en uitrenvelden. In de uitlaatstroken geldt geen opruimplicht. De uitlaatstroken worden door de gemeente schoongemaakt. De uitlaatstroken worden met groene borden aangegeven.

Op de uitrenvelden mag u uw hond los laten lopen. Hier geldt wel een opruimplicht. Er staan afvalbakken waar u de hondenpoep in kunt doen. DE uitrenvelden worden met gele borden aangegeven.

U kunt op de plattegronden zien waar u de uitlaatstroken en uitrenvelden in uw buurt kunt vinden.