College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. ONS Nissewaard, PvdA en Nissewaard Lokaal zitten in het college van Nissewaard. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

In het coalitieakkoord geeft het college aan wat de speerpunten zijn en welke doelen zij in de periode 2022-2026 wil bereiken.

1 MB
Coalitieakkoord Nissewaard: Samen bouwen op Nissewaard

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl.

Foto's in hoge resolutie van alle collegeleden en de gemeentesecretaris kunt u via Google Drive bekijken en downloaden.

Wilt u iemand van het college persoonlijk spreken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl met uw telefoonnummer en geef aan waarover u het collegelid wilt spreken. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat hij een goed beeld kan vormen waar het over gaat. Het collegesecretariaat neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken.