Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Nissewaard en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Nissewaard. De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Van Oosten. Nestor en tevens vicevoorzitter is mevrouw Vonk Noordegraaf-van Dijk (raadslid ONS). De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraadsleden worden gekozen door de inwoners van de gemeente Nissewaard.

De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 leden. In de gemeenteraad zijn inmiddels 15 politieke partijen (of groeperingen) vertegenwoordigd. Bekijk het overzicht van gemeenteraadsleden of de zetelverdeling.

De gemeenteraad vergadert een keer per maand. Twee weken daarvoor worden voorstellen van het college aan de gemeenteraad besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over de raadsvoorstellen.

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl.

De vergaderingen zijn meestal openbaar. U mag dan bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt de vergaderingen ook via de website beluisteren.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Of wilt u laten weten dat u het ergens wel of niet mee eens bent? Dan kunt u:

 • een e-mail sturen naar gemeente@nissewaard.nl t.a.v gemeenteraad/griffie,
 • een gemeenteraadslid aanspreken,
 • een brief of e-mail sturen naar de fractie van een politieke partij,
 • de gemeenteraad een brief schrijven” aanvullen met “t.a.v. de
  gemeenteraad / griffie",
 • het Inloopuur burgers bezoeken,
 • een burgerinitiatief indienen,
 • gebruik maken van het spreekrecht tijdens een raadscommissievergadering of gemeenteraadsvergadering. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@nissewaard.nl t.a.v gemeenteraad/griffie, met het onderwerp waarover u wilt spreken en uw contactgegevens
 • een petitie indienen via petities.nl of
 • bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad.

Contactgegevens lokale politieke partijen

ONS

E-mail: ons@nissewaard.nl
Website: www.ons-nissewaard.nl

PvdA

E-mail: pvda@nissewaard.nl
Website: nissewaard.pvda.nl

Nissewaard Lokaal

E-mail: nissewaard-lokaal@nissewaard.nl
Website: nissewaardlokaal.nl

PVV

E-mail: pvv@nissewaard.nl
Website: pvvnissewaard.nl

VOORNissewaard

E-mail: voornissewaard@nissewaard.nl
Website: voornissewaard.nl

VVD

E-mail: vvd@nissewaard.nl
Website: vvdnissewaard.nl

CDA

E-mail: cda@nissewaard.nl
Website: cda.nl

Belang van Nissewaard

E-mail: belangvannissewaard@nissewaard.nl
Website: www.belangvannissewaard.info

Partij Jong Nissewaard

E-mail: Jongnissewaard@nissewaard.nl
Website: jongnissewaard.nl

Christenunie-SGP

E-mail: christenunie-sgp@nissewaard.nl
Website: nissewaard.christenunie.nl

E-mail: groenlinks@nissewaard.nl
Website: nissewaard.groenlinks.nl

Lijst Van Boven

E-mail: fwo.vanboven-lvb@nissewaard.nl

Lijst Verweij

E-mail: atm.verweij-lv@nissewaard.nl

Lijst Soeterboek

E-mail: l.soeterboek-ls@nissewaard.nl

Lijst Spanjersberg

E-mail: mh.spanjersberg-lsp@nissewaard.nl