Nissewaard naar 2040

Nissewaard werkt aan de stad! Meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken zijn de ambities voor de komende jaren.

De groei van de Haven en Rotterdam heeft Spijkenisse (nu Nissewaard) laten groeien. Nu de havenwerkzaamheden veranderen zal ook Spijkenisse moeten veranderen om een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad te blijven. Hiervoor zijn woningdifferentiatie en meer/andere werkgelegenheid nodig zodat Spijkenisse voor alle inwoners een aantrekkelijke plek is om te wonen. Belangrijke randvoorwaarden zijn goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke en groene woonomgeving.

Ontwikkelraamwerk

We nodigen bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, initiatiefnemers en woningcorporaties uit om aan deze ambities bij te dragen. Als hulpmiddel hebben wij het ontwikkelraamwerk opgesteld. In het ontwikkelraamwerk zijn de vier principes vertaald naar 16 concrete bouwstenen. Door de bouwstenen te koppelen aan de kwaliteiten, kansen en opgaven van een gebied ontstaat een eerste aanzet voor de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden van een gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelraamwerk vormt daarmee een instrument om met u, de omgeving, in gesprek te gaan over de ambities en met een integrale en gebiedsgerichte blik naar gebiedsontwikkelingen te kijken en de verbanden te zien tussen verschillende ontwikkelingen, opgaven en trends op grotere schaal.

Zie ook

Met het tekenen van deze intentieovereenkomst leggen de gemeente Nissewaard en ontwikkelaar Synchroon afspraken vast over een door Synchroon uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Lees meer