Raadscommissies

In een raadscommissie worden voorstellen aan de gemeenteraad besproken. De woordvoerder van een fractie vertelt of zijn partij het eens is met het voorstel of niet. Dit is een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt later een beslissing over het voorstel.

De vergadering van een raadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De gemeenteraad benoemt de voorzitter van de raadscommissie. In de gemeente Nissewaard zijn 3 raadscommissies. Iedere raadscommissie heeft zijn eigen aandachtsgebieden.

In de raadscommissie Bestuur (BES) worden de volgende onderwerpen besproken:

 • accommodaties;
 • automatisering/ICT;
 • bestuur en organisatie;
 • communicatie, waar onder interactieve beleidsvorming;
 • dienstverlening;
 • economische zaken;
 • evenementen;
 • financiĆ«n, inclusief belastingen;
 • openbare orde, veiligheid, vergunningen en handhaving (inclusief politie, brandweer en crisisbeheersing);
 • overheidsbedrijven;
 • parkeren;
 • personeel.

In de raadscommissie Leefomgeving (LO) worden de volgende onderwerpen besproken:

 • agrarische zaken;
 • beheer openbare ruimte (grijs, groen en blauw);
 • cultuur erfgoed;
 • dierenwelzijn;
 • duurzaamheid, klimaatadaptatie en milieu;
 • grondexploitatie;
 • projecten;
 • recreatie en toerisme;
 • ruimtelijke ontwikkeling;
 • sport;
 • verkeer en vervoer;
 • volkshuisvesting;
 • wijk- en kerngerichte aanpak.

In de raadscommissie Sociaal Domein (SOD) worden de volgende onderwerpen besproken:

 • armoedebeleid;
 • cultuur;
 • educatie;
 • emancipatie;
 • jeugd;
 • volksgezondheid;
 • werk en inkomen/sociale zaken;
 • welzijn/Thuis in de Wijk;
 • zorg.


Vergaderingen

Een raadscommissie vergadert een keer per maand. De vergaderingen zijn meestal openbaar. U kunt bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt de vergaderingen ook online meeluisteren. Vergaderdata en vergaderstukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl