Wethouder Chris Hottentot

Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, dierenwelzijn, dienstverlening, digitale zaken en informatiemanagement, duurzaamheid en evenementen.

Wethouder Hottentot is 3e locoburgemeester.

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingswet
 • Handhaving van ruimtelijk beleid
 • Ruimtelijke projecten
 • Bedrijfsverplaatsingen
 • Co√∂rdinatie vergunningenbeleid (Wabo)
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Bouwvergunningen

Verkeer en Vervoer

 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Verkeer- en vervoersplannen
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersinfrastructuur
 • Verkeerszaken (waaronder verkeersveiligheid)
 • Binnenhavens en waterwegen

Dierenwelzijn

 • Dierenwelzijnsbeleid
 • Dierenopvang

Dienstverlening, digitale zaken en informatiemanagement

 • Dienstverlening
 • ICT (automatisering)
 • Informatievoorziening (inclusief randvoorwaarden Wet Open Overheid)
 • Informatieveiligheid

Duurzaamheid

 • Integraal duurzaamheids- en milieubeleid
 • Handhaving milieudelicten
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie
 • Bodemsanering
 • Milieueducatie

Evenementen

 • Evenementenbeleid
 • Citymarketing
 • Placebranding

 • Lid Raad van Bestuur NDW
 • DCMR Milieudienst Rijnmond (lid)
 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Recreatieschap Voorne-Putten (AB-lid)
 • Syntrophos (lid)

U kunt foto's van wethouder Hottentot bekijken en downloaden via Google Drive.

Wethouder Chris Hottentot