Wethouder Martijn Hamerslag

Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, economie stadscentrum en parkeren, accommodaties, toerisme en recreatie en agrarische zaken.

Wethouder Hamerslag is 1e locoburgemeester.

Financiën

 • Financieel beleid/ meerjarenbeleid/ meerjarenbegroting 

 • Begrotingen 

 • Jaarrekeningen

 • Control met betrekking tot de financiën

 • Belastingen 

Grondzaken

 • Grondexploitatie bestemmingsplannen (w.o. bouwrijp maken)
 • Beheer van het grondbedrijf, aan-/verkoop gronden en verhuur gemeentelijke eigendommen (niet zijnde accommodaties)
 • Aankoop en uitgifte van gronden (excl. die van het grondbedrijf)

Overheidsbedrijven

 • Vertegenwoordigingen in de positie van aandeelhouderschap

Economie stadscentrum en parkeren

 • Exploitatie van het parkeerbedrijf
 • Parkeerbelasting
 • Economie Stadscentrum

Accommodaties

 • Beheer maatschappelijke accommodaties
 • Beheer Sportaccommodaties
 • Beheer sportvelden en -terreinen
 • Exploitatie wijkcentra
 • Planning sportaccommodaties

Toerisme en recreatie

 • Recreatiebeleid
 • Planning aanleg, beheer en exploitatie van voorzieningen en gebieden

Agrarische zaken

 • Bestuurlijke vertegenwoordiging in Agrarische Commissie

 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergaderingen van:

  • Stedin Holding N.V.
  • Evides Holding N.V.
  • BNG bank N.V.
  • N.V. Reinis
  • Elementen B.V. Spijkenisse

 • Recreatieschap Voorne-Putten (AB & DB-lid)
 • Bestuurlijke Tafel Groenblauwe Leefomgeving (bestuurslid)
 • Landschapstafel Voorne-Putten (voorzitter)
 • Lokale Actie Groep Leaderprogramma Zuid-Holland (voorzitter)
 • Streekarchief Voorne-Putten (plv. lid)
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (plv. lid)

U kunt foto's van wethouder Hamerslag bekijken en downloaden via Google Drive.

Wethouder Martijn Hamerslag