Zetelverdeling 2022-2026

De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 leden. In de gemeenteraad zijn inmiddels 14 politieke partijen (of groeperingen) vertegenwoordigd. De zetelverdeling zoals hieronder vermeld is de uitkomst van de verkiezingen in 2022. Na de verkiezingen zijn er wijzigingen ontstaan:

  • De fractie PVV heeft zich opgesplitst en is nu met twee zetels vertegenwoordigd in de raad; Lijst Verweij en Lijst van Boven zijn toegevoegd met ieder een zetel.
  • De fractie ONS heeft zich opgesplitst en is nu met 10 zetels vertegenwoordigd in de raad; Lijst Soeterboek is toegevoegd met een zetel.
  • De fractie Nissewaard Lokaal heeft zich opgesplitst en is nu met 4 zetels vertegenwoordigd in de raad; de fractie VOOR Nissewaard is met de overstap van mevrouw Mensink nu met 4 zetels vertegenwoordigd in de raad.
  • De fractie Belang van Nissewaard heeft zich opgesplitst en is nu met 1 zetel vertegenwoordigd in de raad; Lijst Spanjersberg is toegevoegd met een zetel.
Politieke partij Aantal zetels
ONS 11
PvdA (Partij van de Arbeid) 5
Nissewaard Lokaal 5
PVV (Partij voor de Vrijheid) 4
VOOR Nissewaard 3
VVD 2
CDA 2
Belang van Nissewaard 2
Partij Jong Nissewaard (PJN) 1
ChristenUnie-SGP 1
GroenLinks 1

    Raadsleden

    Een overzicht van de raadsleden en de fracties staat op nissewaard.raadsinformatie.nl.