Oplaadpunt elektrisch rijden

Een elektrische auto is schoon, stil en zuinig. Door dit vervoer te stimuleren verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de CO2 uitstoot en geluidshinder. Dat is goed voor onze gezondheid en omgeving. Om elektrisch rijden te stimuleren zijn voldoende oplaadpunten nodig. Kijk op oplaadpalen.nl voor punten in uw buurt.

Inwoners die beschikken over een eigen oprit of garage kunnen op eigen terrein een oplaadpunt realiseren. Inwoners die hier niet over beschikken kunnen bij de gemeente online een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. De gemeente heeft hiervoor een online plankaart gemaakt met beschikbare locaties. De aanvraag voor een laadpaal is gratis.

U kunt een laadpaal online aanvragen. De aanvraag is gratis. Maak gebruik van de plankaart. Hierop staan alle locaties waarvoor u een laadpaal kunt aanvragen met een nummer. Dit nummer zet u in uw aanvraag. Mocht er bij u in de buurt geen beschikbare locatie (meer) zijn, dan zoekt de gemeente een nieuwe geschikte plek uit.

Verder heeft u het kentekenbewijs of koop/leasecontract van de auto nodig.

Bekijk de plankaart online. De groene punten zijn bestaande laadpalen. De rode punten zijn plaatsen waarvoor u een nieuwe laadpaal kunt aanvragen. Klik op een rood punt en noteer het locatienummer/adres (bijvoorbeeld "Loc.nr. 16 Valkhoek 14").
Vermeld dit nummer bij uw aanvraag onder 'opmerkingen'.

Ga naar de online plankaart (ArcGIS).

U kunt een laadpaal aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u bezit een elektrische auto of u heeft deze besteld (aan te tonen met het aankoopbewijs of leasecontract),
 • u heeft geen eigen parkeerplaats,
 • u kunt niet vanuit een eigen voorziening opladen,
 • u woont of werkt in Nissewaard,
 • binnen 200 meter loopafstand bevindt zich geen ander laadpunt.

Voor een aanvraag in een gebied waar betaald parkeren geldt, stuurt u een kopie van de bewonersparkeervergunning mee met de aanvraag.

Voor een aanvraag bij een gehandicaptenparkeerplaats, stuurt u het bewijs van uw gehandicaptenparkeerplaats mee met de aanvraag.

Als u een aanvraag doet, dan neemt Equans deze in behandeling. Daarnaast moeten ook de gemeente en Stedin goedkeuring geven aan de realisatie van een laadpaal. Equans plaatst en beheert de oplaadpunten namens de gemeente. U ontvangt van Equans een bevestiging en een besluit op uw aanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de laadpaal meestal tussen 4 tot 6 maanden op straat gerealiseerd.

Het kan zijn dat er al binnen 200 meter loopafstand een laadpaal staat, dan wordt u daar naartoe doorverwezen (mits deze laadpaal nog voldoende laadruimte heeft voor een extra gebruiker).

 Klik op de afbeelding om de pdf-versie (723 kB) te openen Klik op de afbeelding om de pdf-versie (723 kB) te openen

Wanneer er een laadpaal in uw buurt staat waar meerdere gebruikers zijn, kan het voorkomen dat het lastig wordt om uw auto op te laden. Als gemeente stimuleren we dat gebruikers van een laadpaal het gebruik onderling afstemmen, denkt u hierbij aan een app-groep van gebruikers. Op deze manier kunnen eenvoudig meerdere gebruikers bij dezelfde laadpaal opladen.

Ook is het mogelijk om bij de gemeente aan te vragen om het laadnetwerk uit te breiden. Dit kan door een extra laadvak af te kruisen, of een nieuwe laadpaal in de buurt bij te plaatsen.

Extra laadvak afkruisen

Bij de realisatie van een laadpaal kruisen we als gemeente standaard een van de twee aangrenzende parkeervakken af tot laadvak. Wanneer het structurele laadverbruik bij een laadpaal hoog genoeg is, gemiddeld 250 kWh of 25 transacties per maand, kunnen we als gemeente ook andere aangrenzende parkeervakken afkruisen tot laadvak. Als u hiervoor een aanvraag wilt doen kunt u dit mailen naar laadpaal@nissewaard.nl.

Extra laadpaal bijplaatsen

Ook kan het voorkomen dat er bij de laadpaal bij u in de buurt al twee laadvakken zijn afgekruist, en dat het toch lastig blijkt om uw elektrische auto op te laden. In dat geval kunt u een aanvraag doen om het laadnetwerk uit te breiden. Dit kunt u doen op laadpaalnodig.nl. In de aanvraag vermeldt u dat er twee laadvakken zijn afgekruist en dat het toch lastig blijkt om uw auto op te laden.

Wanneer het laadverbruik hoog genoeg is, kan er een extra laadpaal bij u in de buurt bijgeplaatst worden. Net als bij een gewone aanvraag toetst Equans aan de voorwaarden. Ook wordt bekeken of het structurele verbruik van de laadpaal hoog genoeg is, gemiddeld 250 kWh of 25 transacties per maand, om een extra laadpaal in uw buurt te rechtvaardigen.

U kunt op verschillende manieren uw auto opladen:

Opladen op eigen terrein

Heeft u een eigen parkeerplaats, oprit of garage? Dan moet u zelf een voorziening aanschaffen en betalen. De meeste auto's laden bij 230 volt, de spanning uit een normaal stopcontact. U heeft hiervoor een speciale groep nodig waarop alleen uw auto wordt geladen. Er zijn ook auto's die alleen met een speciaal oplaadprotocol en een speciale stekker (Type 2, Mode 3) worden geladen. Hiervoor heeft u een 'wallbox' nodig. Een erkende installateur sluit dit voor u aan.

Opladen in de openbare ruimte

U kunt uw auto opladen bij een oplaadpunt in de openbare ruimte. Iedereen met een elektrische auto mag hiervan gebruik maken. De stekker van de auto moet in het oplaadpunt zitten. Alleen parkeren is niet toegestaan. U kunt een openbaar parkeervak niet reserveren. Voor opladen in garages of een betaald-parkeren gebied moet u gewoon parkeergeld betalen. Is een laadpunt vaak bezet? Laat het de gemeente weten zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.

Opladen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als u een oplaadpunt wilt op een VvE- terrein moet u afspraken maken met de VvE. Kijk voor meer informatie op nederlandelektrisch.nl.

Hoeveel laadpalen zijn er in Nissewaard en waar vind ik ze?

Per juli 2021 zijn er ongeveer 125 locaties openbare laadpalen in Nissewaard.

De laadpalen in uw omgeving kunt u op verschillende manieren vinden. Bijvoorbeeld via laadpaalnodig.nl, oplaadpalen.nl of via de app van uw laaddienstverlener. Het streven van de gemeente is dat de laadpalen maximaal worden gebruikt. Gebruikers van elektrische voertuigen kunnen met elkaar communiceren over het gebruik en de beschikbaarheid van een laadpaal. Bijvoorbeeld via de Social Charging App.

Plekken van laadpalen buiten gemeente Nissewaard kunt u vinden op oplaadpalen.nl.

Hoe kan ik betalen voor het opladen van mijn auto?

De openbare laadpalen werken met een laadpas. Deze pas krijgen elektrische rijders bij het afsluiten van een laadabonnement. Er zijn verschillende bedrijven die laadabonnementen en laadpassen leveren. In Nissewaard beheert Equans de openbare palen en die biedt ook een laadpas aan. Gebruik de EVBox Charge app om het tarief van de laadpaal te zien (te downloaden in de Apple app store of Google play store). Met de laadpas van Equans betaalt u geen extra servicekosten.

Een laadpas aanvragen kan via de website van ENGIE. Kijk voor de verschillende laadpassen op laadpastop10.nl.

Zijn er ook snelladers in Nissewaard?

Er zijn op dit moment (nog) geen snelladers in Nissewaard. Wel onderzoeken we de komende tijd de mogelijkheden die er zijn om binnen onze gemeente snelladers te (laten) realiseren.

Hoe komt een plek voor een oplaadpaal tot stand?

De locaties voor laadpalen staan ingetekend op de gemeentelijke plankaart (zoe Hoe werkt de plankaart). Wanneer er een nieuwe laadpaal wordt gerealiseerd kiest Equans, in overleg met de gemeente, een locatie van de plankaart voor een plek voor de laadpaal. De netbeheerder (bv Stedin) doet een netcheck. De gemeente maakt daarna een verkeersbesluit, waar een reactie-/bezwaartermijn van 6 weken aan verbonden is. De netbeheerder maakt vervolgens een planning voor plaatsing en aansluiting van de laadpaal. Tot slot plaatst Equans de laadpaal.

Bij het opstellen van de laadlocaties is onder andere rekening gehouden met:

 • aanwezigheid Laagspanningskabel,

 • bestaande parkeerdruk,

 • het voorkomen van belemmering voor doorstroming van het overige wegverkeer,

 • geen grote bomen in de nabijheid van de locatie,

 • vindbaarheid/zichtbaarheid van de laadpaal,

 • bij voorkeur niet plaatsen voor een raam/deur van een woning of schutting,

 • bij voorkeur plaatsen in parkeerkoffers.

De tijd van aanvraag tot plaatsen van een laadpaal is ongeveer vier tot zes maanden. Alle partijen proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Hoe werkt opladen bij een openbare laadpaal?

U vraagt een laadpas aan bij Equans, uw autodealer of een andere dienstverlener van elektrisch vervoer. Met deze laadpas kunt u uw elektrische voertuig opladen bij alle openbare laadpunten in Nederland. Om op te laden houdt u uw laadpas voor het scan-oog van het laadpunt en volgt vervolgens de instructies. Het scherm geeft aan dat u de stekker kunt aansluiten op het stopcontact van het laadpunt. Nadat de stekker is vergrendeld verschijnt de tekst ‘opladen bezig’ op het scherm.

Is er een landelijke subsidie voor het aanvragen van een laadpunt?

Nee, voor laadpunten is geen landelijke subsidie beschikbaar. Wel kunnen er financiële (belasting)voordelen zijn voor de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto. Uw dealer kan u hierover adviseren.

Hoe lang mag ik parkeren bij een laadpaal?

U mag zolang u laadt bij een laadpaal geparkeerd staan. Is uw accu vol? Verplaats dan uw auto zodat een volgende elektrisch rijder gebruik kan maken van de laadpaal.

Werken de laadpunten in Nissewaard op groene stroom?

Ja. Het gebruik van groene energie is een van de voorwaarden die de gemeente stelt aan de elektriciteitsleverancier van laadpalen. Het gaat dan om gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen.

Is een laadpaal (kind-)veilig?

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het laadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten is. Als de kabel is aangesloten, vergrendelt de stekker. Daarna gaat de stroom pas lopen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat de stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aanraakt.

Wat is het verschil tussen een elektrische en een waterstofauto?

Zowel een waterstofauto als een elektrische auto rijdt op elektriciteit. Het verschil zit hem in de energiedrager. Elektrische auto's halen de elektriciteit uit de opgeladen batterij. Waterstofauto's halen dezelfde elektriciteit uit het omzetten van waterstof in elektriciteit en water. Dit water komt als reststof uit de uitlaat. Bij de één rijd je met een pakket batterijen rond, bij de ander met een tank waterstof. De aandrijving komt in beide gevallen uit een elektromotor.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van waterstof?

Naast elektrische voertuigen zet zowel Nederland als Europa in op waterstof als energiedrager en 'brandstof' voor met name zware emissievrije voertuigen. De ontwikkeling van waterstof is nog niet zo ver als batterij-elektrisch. Het aanbod vulpunten, betaalbare voertuigen en groene waterstof is nog heel beperkt en erg duur Waterstof levert lokaal geen uitstoot op.

We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden. Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto's die verkocht worden elektrisch rijden.

Het huidige gemeentelijke beleid over elektrisch laden staat beschreven in de Laadstrategie Nissewaard en het Uitvoerende beleid laadpalen.