Trouwen en geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit minimaal twee weken van tevoren melden bij de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat plaatsvinden. Doet u dit niet of te laat, dan kan uw huwelijk of partnerschap helaas niet doorgaan.

Voordat u de melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt doen, moet u eerst telefonisch een datum vastleggen voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Als het huwelijk of het partnerschap niet binnen 1 jaar na de melding voltrokken is, vervalt de melding en moet u opnieuw een melding doen.
 • Voor u de melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt doen, moet u eerst telefonisch een huwelijks- of geregistreerd partnerschapsdatum vastleggen.
 • Niet alle landen erkennen het geregistreerd partnerschap.
 • Let op! Met ingang van 1 januari 2018 gelden nieuwe regels over gemeenschap van goederen.

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Dit geldt niet als er sprake is van een verdrag met dat land. Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren. De medewerkers van Burgerzaken kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft.

Bij de melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u tevens de gegevens van de getuigen doorgeven. Dit moeten er minimaal 2 en maximaal 4 zijn in totaal. De getuigen moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Van getuigen die in het buitenland wonen is een kopie van hun paspoort of identiteitskaart nodig. Wonen getuigen in Nederland, dan is er geen kopie van een legitimatiebewijs nodig.

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en heeft u of uw partner:

 • Niet de Nederlandse nationaliteit
 • Niet de nationaliteit van een EU-land
 • Geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Dan neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

Wilt u trouwen zonder toespraak dan kunt u op maandagochtend om 09.00 uur of 09.15 uur gratis trouwen in het stadhuis. Het huwelijk vindt plaats in het stadhuis aan de Raadhuislaan in Spijkenisse. Uw gezelschap kan dan maximaal uit 8 personen (inclusief bruidspaar) bestaan.

Een overzicht van de kosten op andere tijdstippen kunt u vinden bij informatie over de Trouwlocaties.

De kosten voor trouwen of geregistreerd partnerschap zijn afhankelijk van het tijdstip en de locatie. Kijk voor een overzicht op Trouwlocaties.

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. De wijze waarop u dit doet bepaalt u zelf. Net als bij een ‘gewoon’ huwelijk kan dat van heel eenvoudig tot een uitgebreide ceremonie.

Let op:

 • Een ‘melding van voorgenomen huwelijk’ wordt bij een omzetting niet gedaan.

 • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen nodig.
 • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een omzetting voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen. Niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
 • Woont u in het buitenland? En heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk.

  U kunt ook een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten bij één van de balies bij Burgerzaken. Dit kan alleen op dinsdag- of donderdagochtend, tussen 9.00 uur en 11.00 uur. De kosten voor dit baliehuwelijk zijn € 150,00.


  De voorwaarden zijn:

  • Er wordt geen toespraak gehouden. U kunt ook geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar.
  • U moet zelf voor minimaal 2 en maximaal 4 getuigen zorgen van 18 jaar of ouder. U kunt de namen van de getuigen vermelden in de melding voorgenomen huwelijk die u minimaal 15 dagen voor het huwelijk moet doen.
  • U mag geen overige gasten uitnodigen.
  • Er kan geen muziek gespeeld worden.