Hulp voor ondernemers

Heeft u een onderneming in Nissewaard? De gemeente heeft extra geld ter beschikking gesteld om ondernemers financieel te steunen.

De bijstand voor zelfstandigen (BBZ en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeente Nissewaard alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard van kracht.

Ondernemers met minimaal 2 en maximaal 49 medewerkers, inclusief de eigenaar, kunnen via deze regeling een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor energieadvies en energiebesparing. Voor eenmalige advieskosten kunnen zij maximaal € 700,- aanvragen en voor eenmalige investeringskosten minimaal € 250,- en maximaal € 1.500,-.

De subsidieregeling is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De onderneming moet dan wel sinds 10 november 2022 een hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard hebben.

Uw gebouw energiezuinig maken is goed voor het milieu en uw portemonnee. Energiebesparende maatregelen kosten wel geld. De gemeente kan u daarbij financieel ondersteunen met een lening tegen gunstige voorwaarden. Als maatschappelijke organisatie of ondernemer kunt u een lening van maximaal € 100.000,- aanvragen. De duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf is een zakelijke lening voor energiebesparende maatregelen.

De gemeente Nissewaard helpt ondernemers met verduurzamen in samenwerking met Stichting Stimular. Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties met energie besparen, opwekken van duurzame energie, circulair ondernemen of vergroenen van het terrein. Ook geeft de stichting tips om naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering toe te werken.

Een ondernemer (met het bedrijf in Nissewaard) kan ook voor praktische hulp aankloppen bij Stimular; kunt u bijvoorbeeld hulp gebruiken met het aanvragen van offertes, het doorrekenen van businesscases, het vinden van een goede hovenier, of het aanvragen van subsidies? Daar kan Stimular u ook gratis bij helpen.

Benieuwd wat Stichting Stimular voor u en de verduurzaming van uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Stefan Romijn via telefoon (010-238 28 27) of e-mail (s.romijn@stimular.nl).

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is informatie te vinden over de diverse rijkssubsidies die voor ondernemers beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op rvo.nl/bedrijven.

Gemeente Nissewaard is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Ondernemers in Nissewaard kunnen daarom onder andere terecht op geldfit.nl. Via deze website krijgt u inzicht in de stappen die u kunt zetten om uw bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen. Ook kunt u bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies. De zakelijke adviseurs van Geldfit kunnen u dan verder helpen.

De gemeente geeft ook ondernemers de mogelijkheid om schuldhulverlening aan te vragen. Dit wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op onze pagina Schuldhulpverlening.

De gemeente biedt via Startpunt Geldzaken ZZP'ers de mogelijkheid om een online geldplan te maken. Dit geldplan helpt u met tips om de risico's van het ondernemerschap te beperken en uw kans op succes te vergroten. Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Voor meer informatie en het maken van een online geldplan kunt u terecht op startpuntgeldzaken.nl

Bekijk onze pagina ondernemen voor meer informatie.