Planning besluitvorming windpark Brielse Maasdijk aangepast

De planning voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk wordt aangepast.

De behandeling van de definitieve VVGB kan op zijn vroegst in de Commissie Leefomgeving van 12 juni worden behandeld. Definitieve besluitvorming over de VVGB vindt dan op zijn vroegst in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats, op 3 juli. De beantwoording op de ingediende zienswijzen vindt naar verwachting ook voor het zomerreces plaats.

Reden voor de aangepaste planning is het grote aantal adviesaanvragen dat bij de onafhankelijke commissie voor de milieu-effectrapportage (MER) ligt. De commissie kampt bovendien met capaciteitsproblemen. Het advies van de commissie hebben raad en college nodig voordat zij een definitief besluit over de Omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk kunnen nemen.

Op dit moment is de exacte planning van de commissie MER nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de commissie MER na start van het onderzoek 8 weken nodig heeft om tot een advies te komen. Afhankelijk van wanneer de commissie haar onderzoek kan starten, vindt definitieve besluitvorming dus nog net voor zomerreces plaats, maar het is ook mogelijk dat dit na het zomerreces is. Op het moment dat de planning van de commissie MER inzichtelijk is, zullen wij u daarover informeren.