Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: de Omgevingswet. Hierin staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Als inwoner of ondernemer merkt u er nog niet zoveel van. Wel heeft u al kunnen meedenken over de omgevingsvisie voor het centrum van Spijkenisse, die is vastgesteld in september 2021. Ook werkt Nissewaard soms al zoveel mogelijk volgens de principes van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld door de omgeving te betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen en beleid.

Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvisie en ruimtelijke initiatieven.

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving?Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden.

Als u zelf een initiatief start, dan betrekt u uw omgeving daarbij, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de buren. Maar misschien ook met anderen waarvan u denkt dat ze hinder kunnen krijgen door uw initiatief. En als iemand anders in uw buurt een initiatief ontwikkelt, dan betrekt hij u daarbij of informeert hij u daarover. Dat noemen we participatie.

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen. In die omgevingsvisie staat hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook de rijksoverheid maakt er één. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

Lees meer over de omgevingsvisie.

In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het omgevingsplan stap voor stap herzien. Dit leidt uiteindelijk tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Tegelijk hieraan vinden ook wijzigingen van het omgevingsplan plaats om initiatieven en beleidsopgaven mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op rijksoverheid.nl.