Het herkennen en melden van verdachte situaties

Uw waakzaamheid is van groot belang om de gemeente Nissewaard veilig te houden. Wanneer u iets ongebruikelijks opmerkt, kan dit een indicatie zijn van iets groters.

Dit leidt ons naar het thema 'ondermijning', waarbij criminele invloeden zich vermengen met het normale dagelijkse leven. Uw rol in het melden van zulke situaties is cruciaal.

Ondermijning is een vorm van criminaliteit in alle sectoren van de maatschappij. Hierbij maken criminelen gebruik van de legale middelen om via burgers en bedrijven hun illegale activiteiten mogelijk te maken. Zo vermengen de legale en illegale werelden zich met elkaar.

U kunt in uw dagelijks leven verdachte situaties tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een autogarage waar zelden auto's worden gerepareerd, maar waar wel vaak mensen in- en uitlopen;
 • een winkel die luxe goederen verkoopt, maar waarvan de prijzen opvallend laag zijn en de herkomst van de producten onduidelijk is;
 • een appartement of huis waar verschillende mensen op wisselende tijden komen en gaan, maar waar niemand echt lijkt te wonen.

Dit soort situaties kunnen aanwijzingen zijn van ondermijnende activiteiten. Het laat zien hoe ondermijning met de samenleving is verweven is en dat het moeilijk is om ondermijning te herkennen. U ziet het echter sneller, als u weet waar u op moet letten.

Uw bijdrage is essentieel om dit soort criminaliteit aan te pakken. Als u benaderd wordt door personen met criminele intenties, werk dan niet mee. Als u iets opmerkt dat verdacht lijkt, aarzel dan niet om dit te melden. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Uiteraard kan dit ook anoniem.

Alleen met uw hulp kunnen we de veiligheid in onze gemeente verbeteren!

Bij ondermijnende criminaliteit zijn de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Criminelen maken daarbij gebruik van legale middelen voor de uitvoering van hun criminele activiteiten. Hiermee maakt de bovenwereld onbedoeld criminaliteit mogelijk. Het gaat om criminaliteit die de rechtstaat of de fatsoenlijke verhoudingen van onze samenleving systematisch aantast. Voorbeelden zijn: georganiseerde hennepteelt, witwassen, mensenhandel en -smokkel, fraude, drugshandel, etc.

De rijksoverheid beschrijft ondermijning als volgt: Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties in woonwijken. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat.

Hieronder vindt u nog meer voorbeelden van signalen die bij ondermijning kunnen horen. Het is goed om te benadrukken dat er bij signalen niet meteen iets aan de hand hoeft te zijn.

De gemeente Nissewaard heeft een rijk buitengebied. Dit buitengebied, met zijn uitgestrekte en soms afgelegen landschappen, kan een aantrekkelijke locatie zijn voor criminele activiteiten die zich aan het zicht van de autoriteiten willen onttrekken. Lees meer
De vastgoedsector is complex en kan soms vatbaar zijn voor frauduleuze praktijken. Lees meer
Malafide bedrijfsvoering en witwassen vormen een ernstige bedreiging voor de economische integriteit. Lees meer
Illegale prostitutie brengt niet alleen risico's met zich mee voor de betrokkenen, maar kan ook een voedingsbodem zijn voor andere criminele activiteiten, zoals mensenhandel en uitbuiting. Lees meer
Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en kan vele vormen aannemen, waaronder seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid en orgaanhandel. Lees meer

Ondermijning is een groeiend probleem dat de veiligheid en integriteit van onze gemeenschappen bedreigt. De gemeente Nissewaard is zich hiervan terdege bewust en heeft daarom stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken en de veiligheid van haar inwoners te waarborgen.

 • Centraal in de aanpak van Nissewaard staat het Uitvoeringsprogramma aanpak ondermijning. Dit programma wordt elk jaar herzien en omvat een reeks maatregelen die is ontworpen om ondermijnende activiteiten te onderkennen, te bestrijden en te voorkomen.
 • Een van de initiatieven in 2023 is de organisatie van TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) in samenwerking met de politie. Deze controle richt zich op het identificeren en aanpakken van georganiseerde misdaad die gebruik maakt van legale transportmogelijkheden.
 • Daarnaast voert de gemeente samen met haar veiligheidspartners integrale controles uit.
 • Om het bewustzijn te vergroten, organiseert Nissewaard ook preventie- en bewustwordingscampagnes. Deze campagnes zijn erop gericht van het publiek over de risico's van ondermijning te informeren en hoe het deze kan melden.
 • Kennisdeling is essentieel in de strijd tegen ondermijning. Daarom heeft de gemeente Nissewaard een intensieve samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Voorbeeld daarvan is de samenwerking op het gebied van incidenten die de gemeentegrens overschrijden.
 • De toepassing van de Wet BIBOB stelt de gemeente in staat om de achtergrond van bedrijven en individuen te controleren, wat helpt bij het identificeren van mogelijke ondermijnende activiteiten.
 • Tot slot zijn het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Loket (DOL) actief binnen de gemeente. Deze initiatieven zijn er specifiek op gericht heling tegen te gaan en zorgen ervoor dat opkopers en verkopers van goederen op een veilige en gereguleerde manier kunnen handelen.

Samengevat, de gemeente Nissewaard is vastbesloten om ondermijning in al zijn vormen aan te pakken en werkt actief samen met partners en de gemeenschap om een veilige en welvarende omgeving voor alle inwoners te waarborgen.

Ondermijning is een sluipend gevaar dat de fundamenten van onze samenleving kan aantasten. Hoewel de overheid continu werkt aan het opsporen en bestrijden van ondermijning, speelt de alertheid van inwoners hierbij een cruciale rol.

Als u signalen krijgt van ondermijnende activiteiten in uw omgeving, is het belangrijk dat u dit meldt. Uw melding kan een belangrijke schakel zijn om criminele netwerken bloot te leggen en te stoppen. Er zijn verschillende kanalen waar u veilig en, als u dat wilt, anoniem melding kunt maken:

 • Bij spoed: 112
 • Geen spoed, wel politie: 0900-8844
 • Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
 • Of vul anoniem op meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in

Uw waakzaamheid en bereidheid om verdachte situaties te melden, versterken de gemeenschappelijke inspanning om onze samenleving veilig te houden. Uw melding, hoe klein ook, kan een groot verschil maken.

Meer informatie en voorbeelden van ondermijning vindt u onder andere op politie.nl. Uiteraard kunt u ook voor vragen over de aanpak van de gemeente Nissewaard contact met ons opnemen.