Vastgoedfraude

De vastgoedsector is complex en kan soms vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen. Die kunnen niet alleen individuele investeerders en huiseigenaren schaden, maar ook de eerlijkheid van de hele vastgoedmarkt aantasten. Daarom is het belangrijk dat zowel professionals in de sector als het publiek op de hoogte zijn van de tekenen die kunnen duiden op vastgoedfraude. Hieronder staan enkele veelvoorkomende signalen die kunnen wijzen op illegale activiteiten in de vastgoedwereld.

Signalen vastgoedfraude

  • ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsommen sterk van elkaar verschillen)
  • financiering zonder hypotheek
  • machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
  • misbruik van vastgoed (bv. hennepteelt /drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur)
  • natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker van een onduidelijke financiering
Brochure