Op weg naar duurzame warmte

logo wij doen groen

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de toekomst. Daarom hebben we in Nederland in het nationale Klimaatakkoord afgesproken dat we in 2050 volledig willen stoppen met het gebruik van aardgas, om zo minder CO2uit te stoten. Daarnaast bewijst de oorlog op dit moment dat we erg afhankelijk zijn van dit aardgas. Dat maakt ons kwetsbaar. De aankomende jaren helpt de gemeente gebouweigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen, zodat deze uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden.

Aanmelden bijeenkomsten in de wijk

Bewoners van Akkers-Centrum, Vogelenzang-Zuid en de Hoek hebben een samenvatting ontvangen van het eerste plan voor de wijk. De gemeente licht dit graag verder toe tijdens twee bijeenkomsten. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is gewenst.

  • maandagavond 12 juni van 19.30 tot 21.30 in wijkcentrum Noord voor bewoners van de Hoek
  • maandagavond 19 juni van 19.30 tot 21.30 in wijkcentrum De Akkers voor bewoners van Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid

Waarom uw huis verduurzamen?

Het verduurzamen van uw huis heeft verschillende voordelen:

  • Het huis wordt levensbestendig en kan weer jaren mee
  • Het huis wordt in veel gevallen meer waard als u het wilt verkopen
  • De kosten voor uw energierekening nemen af
  • Het draagt bij aan een gezondere wereld
  • In veel gevallen is het comfort verhogend

Als u een eigen huis heeft, bepaalt u zelf

Keuzevrijheid is voor de gemeente erg belangrijk. Als u een eigen huis heeft, bepaalt u uiteraard zelf welke duurzaamheidsmaatregelen u eventueel in uw huis wilt nemen, hoeveel geld u daaraan wilt en kunt uitgeven en hoe u uw huis wilt verwarmen zonder aardgas. Uiteindelijk zal er wel een keuze gemaakt moeten worden. Daarom wil de gemeente u zo goed mogelijk informeren zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Voor heel het eiland Voorne Putten is in 2020 een ‘warmtetransitievisie’ opgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de gemeenten op het eiland (Nissewaard en Voorne aan Zee) kijken naar de verduurzaming op het eiland. In deze visie staat onder andere dat er in de gemeente Nissewaard drie wijken zijn die geschikt zijn om mee te starten: De Hoek, Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid.

Van april 2021 tot april 2023 is er gewerkt aan een stappenplan voor de eerste drie wijken. Dit plan is in april 2023 door het college vastgesteld. In dit stappenplan staat welke stappen er gezet moeten worden om de huizen klaar te maken om uiteindelijk over te kunnen stappen van aardgas naar een ander alternatief. Het stappenplan voor de eerste drie wijken is gemaakt samen met bewoners, woningcorporaties, organisaties en de gemeente. Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven.

Het plan voor de eerste die wijken heet het ‘warmteprocesplan’. U kunt het hele plan hieronder downloaden. Het stappenplan is samen met een samenvatting als special in april 2023 bezorgd bij alle bewoners van de wijken. De samenvatting kunt u ook hier vinden.

Hoe is het plan gemaakt?

Het Plan van Aanpak is opgesteld samen met bewoners en partners. Dit plan van aanpak is in maart 2022 gedeeld in een special die huis-aan-huis is bezorgd.

Daarna is er een uitgebreid participatieproces voor gehouden met verschillende informatieavonden en acties. Zo is er een vragenlijst verspreid, bijeenkomsten georganiseerd, een werkgroep is meerdere keren bij elkaar gekomen. Hieronder leest u het participatieverslag. Voor verslagen per bijeenkomst kijkt u onderaan de pagina.

Resultaat: aardgasvrij-ready in 2030

Het doel is om alle huizen voor 2030 aardgasvrij-ready te maken. Dat betekent dat de huizen genoeg geïsoleerd zijn om daarna over te kunnen stappen op een alternatief.

Daarna: Aansluiten op warmtenet of eigen alternatief (zoals een warmtepomp)

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de kosten per alternatief. Daaruit blijkt dat in deze drie wijken goede kansen zijn voor het aanleggen van een warmtenet (stadsverwarming). De gemeente heeft samen met de woningcorporaties vastgelegd dat ze de komende jaren aan de slag gaan om een stadsverwarming in deze wijken mogelijk te maken. Daar is nog wel veel onderzoek voor nodig en zal dus ook nog enige tijd duren. Wanneer er een goed aanbod is, worden alle huiseigenaren gevraagd of ze mee willen doen.

De aankomende jaren zal de gemeente voor iedere wijk samen met bewoners en partners een plan maken. Welke wijk er wanneer aan de beurt is, is nog niet duidelijk. Zodra daar meer over bekend is krijgt u daar bericht over.

Wat kan ik nu al doen?

U kunt nu al stappen nemen om uw woning klaar te maken voor een duurzame toekomst. Sommige maatregelen zijn een goede investering voor uw huis, ongeacht het alternatief dat er gekozen gaat worden voor aardgas. Dit kunt u sowieso doen:

1. Bespaar waar kan

Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Dit geldt zowel wanneer u een woning huurt als wanneer u eigenaar bent van uw eigen woning.

2. Isoleer uw woning

Als u in een koopwoning woont, kunt u veel energie besparen door te isoleren. Als u een woning huurt, is uw verhuurder verantwoordelijk voor de isolatie van uw woning. De aankomende jaren wordt er ook vanuit de overheid ingezet op isolatie en komen er steeds meer subsidies beschikbaar. Hoe ver u uw woning moet isoleren hangt ook af van de oplossing die uiteindelijk wordt gekozen. U kunt bij het Duurzaam Bouwloket advies krijgen over waar u goed aan doet.

3. Wek eigen energie op

Met behulp van zonnepanelen kunt u zelf energie opwekken. De kosten verdient u in ongeveer 8 jaar terug. U heeft wel een geschikt dak nodig. Duurzaam Bouwloket kan u adviseren of uw woning geschikt is.

Ik heb een koopwoning

Als particuliere woningeigenaar heeft u volledige zeggenschap over uw woning, maar bent u ook verantwoordelijk voor de verduurzaming. Als u onderdeel bent van een VvE maakt u samen plannen voor het onderhoud. De gemeente biedt via het Duurzaam Bouwloket advies en ondersteuning, bijvoorbeeld over isolatie en zonnepanelen maar ook met inzicht in subsidieregelingen.

Ik heb een huurwoning

Als u huurt van een corporatie kiezen zij uiteindelijk welke warmtebron uw huis gaat verwarmen. Als de woningcorporaties kiezen voor een bepaalde techniek, wordt uw huurwoning daarvoor geschikt gemaakt. De corporatie zorgt dan bijvoorbeeld voor de juiste isolatie en installaties om uw huis te verwarmen. Wel kunt u zelf kleine besparende maatregelen nemen.

Optie 1: Een warmtenet

Een warmtenet is een manier om meerdere gebouwen gezamenlijk te verwarmen. Warm water wordt vanuit een bron (zoals aardwarmte of restwarmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse Haven) door ondergrondse leidingen naar alle aangesloten woningen gebracht. Een voordeel van een warmtenet is dat er weinig aanpassingen in de woning nodig zijn. Om het aanleggen van een gezamenlijke oplossing betaalbaar te maken, moet een grote groep gebouwen meedoen en mogen deze gebouwen niet te ver uit elkaar liggen.

Lees meer over een warmtenet

Optie 2: Een warmtepomp in iedere woning

Een warmtepomp komt in plaats van de Cv-ketel in iedere woning. Een warmtepomp werkt op elektriciteit, dat wordt opgewekt uit de lucht of de bodem. Een voordeel is dat u als woningeigenaar zelf kunt beslissen wanneer u een warmtepomp koopt (bijvoorbeeld als u uw Cv-ketel moet vervangen of als u gaat verhuizen). Vaak moet u wel aanpassingen doen aan uw woning om deze geschikt te maken, zoals extra isolatie of ruimte vrijmaken in huis. Omdat een warmtepomp op elektriciteit werkt, is er meer elektriciteit nodig in Nissewaard als iedereen een warmtepomp wil. Er wordt nu onderzocht of en hoe dit mogelijk is.

Lees meer over een warmtepomp

Optie 3: Een oplossing met duurzaam gas

Een derde optie die we gaan onderzoeken is de optie van duurzaam gas. Hierbij wordt in plaats van aardgas groen gas of waterstof gebruikt om huizen te verwarmen. De vraag is nu, of er voldoende groen gas en waterstof gemaakt kan worden en beschikbaar is voor alle woningen.

Lees meer over een oplossing met duurzaam gas

Doe de subsidiecheck

Kijk of u in aanmerking komt voor een subsidie. Zo is er in Nissewaard een subsidie voor groene daken en zijn er diverse landelijke subsidies voor VvE’s. Doe de check via duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

ISDE Regeling van de landelijke overheid

Bent u eigenaar van een koopwoning? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). U kunt geld terugkrijgen bij een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Duurzaamheidslening

Als woningeigenaar kunt u een ‘duurzaamheidslening’ van maximaal € 25.000 aanvragen voor de aankoop van zonnepanelen of isolatiematerialen. Kijk voor meer informatie op de pagina duurzaamheidslening.

De energiecoach komt bij u langs!

Onze energiecoach Rob of één van onze andere energiecoaches komen graag bij u langs voor een adviesgesprek. Ze lopen samen met u uw huis door en kijken wat er allemaal mogelijk is om te besparen. Aan het einde van het gesprek ontvangt u een persoonlijk adviesrapport met tips en een inschatting van de besparing in euro’s.

Voor vragen over energie besparen of het maken van een afspraak mailt u naar energiecoach@nissewaard.nl of bel (0181) 442 855.

Bespaartips!

In de Bespaarwaaier vindt u allerlei makkelijke en leuke bespaartips voor in huis! Vraag hem aan via wijdoengroen@nissewaard.nl.

Waarom moeten we op den duur stoppen met aardgas?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Deze afspraken staan in het klimaatakkoord. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas in Nederland snel op (naar verwachting in 2034). Dat betekent dat we in Nederland onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. Nieuwbouwwoningen krijgen geen aardgasaansluiting meer en bij bestaande gebouwen zullen we aanpassingen moeten doen om dit voor elkaar te krijgen.

Hoeveel aardgas gebruik ik ongeveer en waarvoor eigenlijk?

Ongeveer 95% van Nederlandse huishoudens gebruikt aardgas om het huis te verwarmen, om te koken of voor warm water. Gemiddeld verbruiken Nederlandse huishoudens jaarlijks zo’n 1400 m3 aardgas. Het grootste deel van het aardgas, zo’n 80%, is om de woning te verwarmen. De rest wordt gebruikt voor koken en warm water.

Wat betekent de overstap van aardgas op andere bronnen voor mij?

Concreet betekent de overstap dat u in de toekomst geen cv-ketel, fornuis en geiser op aardgas meer gebruikt. Dit vraagt om aanpassingen in bestaande woningen, bedrijven en openbare gebouwen. Hoe die aanpassingen er precies uit gaan zien, kiezen we per buurt of woningtype. Als u nu nog aardgas gebruikt, dan betekent dit dat er een moment komt voor 2050 dat er veranderingen aan uw woning of pand moeten plaatsvinden.

Welke alternatieve warmtebronnen zijn er?

De alternatieven voor aardgas zijn nog volop in ontwikkeling. We verwachten dat deze ontwikkelingen zo snel gaan, dat er ook de aankomende jaren verschillende alternatieven bij zullen komen. Per wijk in de gemeente Nissewaard zullen we onderzoeken welke alternatieven er mogelijk en haalbaar zijn.

Kunnen huizen die meer elektriciteit nodig hebben die (extra) vraag ook oplossen met zonnepanelen?

Ja, als de daken van de woning geschikt zijn en er ruimte is, kan elektriciteit ook opgewekt worden door zonnepanelen. Let op dat u binnen beschermd dorpsgezicht en op monumenten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ik moet binnenkort mijn CV-ketel vervangen, wat nu?

Voorlopig duurt het nog wel een aantal jaren voordat alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn om van het aardgas af te gaan. Als de ketel nu aan vervanging toe is, dan zou deze door een nieuwe ketel vervangen kunnen worden, eventueel in combinatie met een hybride warmtepomp en een zonneboiler. Het is ook te overwegen om nu alvast na te denken om elektrisch te gaan koken. Als uw huis al goed is geïsoleerd, kunt u overwegen om over te stappen op een volledig elektrische warmtepomp. Meestal voldoet label B, in ieder geval moet uw huis goede dak- en vloerisolatie, een gevulde spouwmuur en HR++ glas te hebben. Een warmtepomp is namelijk het zuinigst in combinatie met goede isolatie. Let er wel op dat een warmtepomp het beste werkt in combinatie met een lagetemperatuurverwarmingssysteem, zoals wandverwarming, vloerverwarming of speciale lagetemperatuurradiatoren. Als uw huis slechts in enige mate geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp een geschikte (tussen)oplossing zijn. In de tijd dat een hybride warmtepomp meegaat, kunt u uw huis isoleren en het verwarmingssysteem aanpassen zodat het geschikt wordt voor verwarmen met een volledig elektrische warmtepomp. Voor een persoonlijk advies gaat u naar duurzaambouwloket.nl en maakt u een afspraak met één van de adviseurs.

Hebben bewoners medebeslissingsrecht?

Uiteindelijk beslissen eigenaren welke aanpassingen er aan hun woning of pand(en) gedaan worden en of zij overstappen op een alternatieve manier van verwarmen. Op dit moment is er geen verplichting, maar dit gaat de komende jaren waarschijnlijk wel veranderen. Bij het maken van de wijkwarmteplannen worden bewoners actief betrokken en spreken we van co-creatie. Daarnaast hebben alle belanghebbenden het recht om zienswijzen in te dienen en bezwaar te maken.

Ben ik verplicht om mee te doen en heb ik wel een keuze?

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang. De gebouweigenaar heeft onder de huidige wet- en regelgeving de beslissingsbevoegdheid over zijn woning en daarmee de keuze. Woningcorporaties zullen hun huurders informeren als er aanpassingen gedaan worden aan de woningen.

Het Klimaatakkoord spreekt over 1,5 miljoen huizen aardgasvrij in 2030. Hoeveel in onze regio en hoeveel in de gemeente Nissewaard?

Dit zijn landelijke doelstellingen en die zijn niet uitgesplitst per regio of gemeente.

Is er een 'stappenplan' per type woning voorhanden of in ontwikkeling?

Hoe het warmtealternatief voor aardgas er per woning straks precies uitziet, onderzoeken we samen met inwoners bij het opstellen van de wijkwarmteplannen. Wel kunnen pandeigenaren nu al contact opnemen met de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor advies over de verduurzaming van hun pand en/of woning. Het Duurzaam Bouwloket werkt met een eenvoudig te volgen stappenplan naar het aardgasvrij maken van uw woning.

Loopt het elektriciteitsnet al tegen de grenzen aan nu er steeds meer zonnepanelen op daken worden gelegd?

Nee, op dit moment is dit nog niet het geval. Wel betrekken we de netbeheerder vroegtijdig bij (grootschalige) plannen zodat zij het netwerk hierop voor kan bereiden. Op dit moment weten we nog niet welke oplossing het beste is per wijk. Dat onderzoeken we graag ook samen met inwoners. De netbeheerder betrekken we wel bij het opstellen van de wijkwarmteplannen.

Hoe voorkom ik dat ik nu zaken ga aanpassen en er later een andere oplossing wordt gekozen?

U kunt beginnen met maatregelen die altijd goed zijn en waar u nooit spijt van krijgt. Het huis isoleren is een hele goede stap en energie- en warmtebesparende maatregelen ook. Wat we niet gebruiken hoeven we immers ook niet te leveren!

Waarom krijgen mensen in Duitsland of andere delen van Europa subsidie als ze aardgas gaan gebruiken en moeten we er in Nederland juist vanaf?

In heel Europa hebben we dezelfde opgave en klimaatdoelstellingen tot 2050. De weg er naartoe verschilt per land. Het einddoel voor woningen in zowel Duitsland als Nederland is hetzelfde; tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot. Voor ongeveer een kwart van de Duitse woningen is op korte termijn veel winst te behalen door een ketel op olie te vervangen door een HR-ketel op aardgas. Daarom subsidieert Duitsland (onder voorwaarden) de overstap naar HR-ketels op aardgas. Zie ook www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/waarom-gaat-nederland-stoppen-met-aardgas-terwijl-duitsland-erop-overstapt.

Kijkt de gemeente ook naar oplossingen als groen gas en waterstof?

We moeten de uiteindelijke oplossing(en) per wijk nog bepalen. Dat willen we graag samen met inwoners doen. Als blijkt dat groen gas of waterstof een optie is, dan zullen we dit zeker verder onderzoeken.

Zijn er mogelijkheden tot het gebruik van restwarmte van de industrie (bijv. haven van Rotterdam) die toch relatief dichtbij ligt?

Of dit ook een mogelijkheid is voor wijken of buurten in de gemeente Nissewaard wordt momenteel nog onderzocht.

Zijn er al gemeentes die verder zijn, en al (positieve) ervaringen hebben?

Ja, en de projectleiders van de gemeente Nissewaard hebben ook contact met deze gemeenten om ervaringen en opgedane kennis onderling uit te wisselen. Er is op regelmatige basis goede afstemming met gemeenten in de regio (Zuid-Holland) en iets minder vaak ook met gemeenten uit heel Nederland. In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn er al 46 proefprojecten gestart waarvan we de ervaringen meenemen. Zie aardgasvrijewijken.nl.

Waarom moeten individuele bewoners aanpassingen doen en beginnen we niet bij de overheid en grote bedrijven?

Elke sector heeft vanuit het Klimaatakkoord zijn eigen CO2 besparingsdoelstelling. De industrie zal net zoals de gebouwde omgeving van start moeten gaan en werken aan deze doelstelling.

Is er al een warmtenet in gebruik in gemeente Nissewaard?

Nee, op dit moment ligt er nog geen warmtenet in onze gemeente.

Wat doet de gemeente op het moment dat er een boom in de straat staat die schaduw op zonnepanelen werpt en daardoor de opbrengst verminderd?

Elke drie jaar worden alle bomen in de gemeente gesnoeid en gecontroleerd op onderhoudswensen. Buiten het onderhoudsprogramma is er ruimte voor klachten of meldingen. De gemeente neemt iedere klacht in behandeling en zal waar nodig terugkoppeling geven over de afhandeling van de klacht. Hoe vervelend het ook kan zijn voor bewoners die overlast ervaren, staat in het huidige beleid dat het wegnemen van zon geen reden is tot kap.

Zie ook

Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen? Stuur dan een e-mail naar wijdoengroen@nissewaard.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Voor vragen over wat de beste maatregelen zijn voor uw woning, kunt u contact opnemen met het regionaal Duurzaam Bouwloket.

Op hierverwarmt.nl  vindt u ook informatie over wonen zonder aardgas.