Energietoeslag

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld hiervoor reserveert.

Informatie over de volgende energietoeslag volgt naar verwachting in juli 2023.

Het Rijk heeft nieuwe maatregelen genomen vanwege de hoge energieprijzen. Deze maatregelen gelden voor iedereen. Zie Rijksoverheid voor meer informatie.

Als u een uitwonende student bent, kunt u Energietoeslag aanvragen als u:

 • studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF 2000 of WTOS
 • en een zelfstandige energieaansluiting heeft
 • en aan alle andere voorwaarden voor de Energietoeslag voldoet.

Als u 18, 19 of 20 jaar oud bent kunt u Energietoeslag aanvragen als u:

 • alleen of met een gezin een woning bewoont
 • en een zelfstandige energieaansluiting heeft
 • en uw ouders niet kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht volgens de participatiewet
 • en aan alle andere voorwaarden voor de Energietoeslag voldoet.

U komt hiervoor in aanmerking als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U heeft een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm*.
 • U bent 21 jaar of ouder. Tenzij u 18, 19 of 20 jaar bent en u woont alleen of met uw gezin; en u een zelfstandige energieaansluiting heeft, en uw ouders kunnen niet voldoen aan de onderhoudsplicht volgens de participatiewet.
 • U géén studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF 2000 of WTOS. Tenzij u alleen woont en een zelfstandige energieaansluiting heeft.
 • U niet dakloos of onderhuurder bent, geen briefadres heeft en niet verblijft in een inrichting.

U heeft geen recht op deze energietoeslag als u kostendeler bent volgens de participatiewet en in het huishouden de energietoeslag al is aangevraagd.

  *Vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd is uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager dan:

  • € 1.434,79 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 2.049,70 voor gehuwd/samenwonend

  Als u, of één van beide partners, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager is dan:

  • € 1.596,80 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 2.168,64 voor gehuwd/samenwonend

  Eerder ontvangen Individuele Inkomenstoeslag, Energiebijdrage voor pensioengerechtigden van de gemeente en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van het inkomen.

  Heeft u geen energietoeslag ontvangen? Maar voldoet u wel aan alle voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag via bovenstaande knop online aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, kunt u contact opnemen met stichting Stimos.

  U ontvangt het besluit op een aanvraag binnen 8 weken per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De energietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

  De Energiebijdrage vanuit de gemeente is voor pensioengerechtigden met een langdurig laag inkomen. De Energiebijdrage bestaat al een paar jaar en is een gemeentelijke regeling.

  Nee, de energietoeslag is belastingvrij. De ontvangst ervan heeft géén gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget van de ontvanger. Daarnaast ook niet voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Verder ook niet voor de kwijtschelding van lokale belastingen, - heffingen, Individuele inkomstentoeslag en de energiebijdrage. Tot slot is het geen inkomen waar beslag op kan worden gelegd en tijdens een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) valt de toeslag ook niet in de boedel. 

  Ja, de gemeente controleert bij de aanvraag uw gegevens en kan ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

   

  Wat gebeurt er als mijn gegevens niet kloppen?

  Blijkt dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft.

  Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag. Wij beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag Energietoeslag. Alleen de eerste aanvraag Energietoeslag wordt in behandeling genomen. Het heeft daarom geen zin om meerdere aanvragen te doen.

  Heeft u extra hoge energiekosten? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Kies daarna voor "Overige bijzondere bijstand".

  Heeft u hulp nodig bij het rondkomen of door schulden moeite om uw rekeningen te betalen? We kunnen u hierbij helpen! Voor meer informatie kijkt u bij Hulp bij rondkomen en schulden.

  De Rijksoverheid neemt maatregelen om de stijgende energierekening te compenseren.
  Informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid. Op deze webpagina vindt u veel praktische informatie over wat u kunt doen wanneer u problemen heeft met het betalen van uw energierekening.