Groot onderhoud Heemraadlaan

De Heemraadlaan in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. Daarom vinden er werkzaamheden plaats op de Heemraadlaan tussen de Ouverturelaan tot net voorbij de Dreef. Het asfalt wordt vervangen en de rijbaan wordt opnieuw gemaakt. Ook worden de groenstroken langs de rijbaan opnieuw ingericht. De gemeente is ook van plan een geluidsscherm te plaatsen.

Om het wegverkeer duidelijkheid te geven en onveilige verkeersituaties te voorkomen is de Heemraadlaan tussen de Copernicuslaan en de Hekelingseweg vanaf donderdag
27 april afgesloten voor al het wegverkeer. Fietsverkeer kan gebruikmaken van het fietspad langs de Heemraadlaan. Omleidingen worden aangegeven met borden.

Tekening projectgrens rood gemarkeerd Tekening projectgrens rood gemarkeerd

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • De tussenlaag en deklaag van de rijbaan vervangen door geluidsreducerend asfalt;
 • De fundering van de rijbaan op slechte stukken vervangen;
 • De afvoerputten en kantopsluitingen vervangen;
 • De verharding in middenbermen vervangen voor groen (bijenmengsel);
 • Groenstroken herinrichten (o.a. bomen kappen/bosplantsoen verwijderen vanwege iepenziekte);
 • Wadi’s aanleggen (al dan niet tijdelijke opslag van regenwater) voor afwatering van de rijbaan. De wadi’s worden aangelegd in de groenstrook tussen rijbaan en fietspad aan de zuidkant van de Heemraadlaan;
 • Mogelijk plaatsen van geluidsschermen in overleg met aanwonenden (betrokkenen ontvangen een brief hierover).

De gemeente Nissewaard heeft aannemer Ballast Nedam geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden voor het vervangen van de rijbaan duren van maart t/m begin juli 2023. Het verwijderen van het groen, plaatsen van het geluidsscherm en het opnieuw aanplanten van groen wordt januari/februari 2024 (plantseizoen) uitgevoerd.

Van donderdag 27 april tot en met begin juli wordt de Heemraadlaan tussen de Copernicuslaan en de Hekelingseweg helemaal afgesloten.

Na zorgvuldige afweging is gekozen voor één heldere omleiding voor de duur van het hele project. Om duidelijkheid te geven en onveilige verkeersituaties te voorkomen. Verkeer van en naar De Akkers en het Sterrenkwartier wordt met borden omgeleid. Op de kruising Kalmoesdreef/Meekrapdreef komt een extra uitgang via een bypass. Fietsverkeer kan gebruikmaken van het fietspad langs de Heemraadlaan.

Omleiding Sterrenkwartier

Verkeer vanuit het Sterrenkwartier wordt omgeleid via de Planetenlaan en de Hekelingseweg zolang er gewerkt wordt aan de kruising Heemraadlaan/Copernicuslaan. Zodra de kruising weer bereikbaar is, rijdt het verkeer van en naar de wijk via de Copernicuslaan en de Baljuwlaan. Het tankstation blijft bereikbaar.

Omleiding De Akkers

Het verkeer vanuit en naar De Akkers rijdt via de Akkersvoorde en de Dreef. De gemeente maakt een extra uitgang via een bypass op de kruising Kalmoesdreef/Meekrapdreef om de wijk via de Gaard te kunnen verlaten. In de wijk wordt de omleiding met bebording aangegeven.

De tekening van de omleidingsroute is terug te vinden onder het kopje Tekeningen.

Ontsluiting van de wijken

Kaart van de ontsluiting

Het verkeer zal door de werkzaamheden enige vertraging oplopen. Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Inloopspreekuur Ballast Nedam

Elke dinsdagochtend tussen 10.00 – 11.00 uur kunt u terecht met al uw vragen in de keet van aannemer Ballast Nedam aan de Galileilaan.

BouwApp

Tijdens dit project maken wij gebruik van de BouwApp. Met deze gratis app blijft u altijd op de hoogte van de voortgang van het project. U kunt de app dowloaden via uw app store of de onderstaande link.

Download en installeer de BouwApp (mobiel)
 1. Ga naar 'Ontdek'
 2. Typ: 'Reconstructie Heemraadlaan te Spijkenisse'
 3. Selecteer het project
 4. Klik op 'Volgen'

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider, Peter Koedood, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.