Reconstructie Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt, Spijkenisse

De Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt zijn aan groot onderhoud toe. Daarom vinden er binnen de wijk in 2023 en 2024 werkzaamheden plaats. De wijk is een 30 km/uur-gebied, maar niet als zodanig ingericht. Nu wordt de wijk als nu als 30 km/uurgebied ingericht.

Om de wijken zo veel als mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De riolering in de Karel Doormanstraat en M.A. de Ruijterstraat (nabij het Piet Heinplein) is inmiddels vervangen. Vooruitlopend op de herinrichting worden de kabels en leidingen door Stedin en Evides in de wijk vervangen.

In het plangebied liggen: Oranjelaan, Koningin Julianaplein, Prins Bernhardlaan, Koningin Wilhelminalaan, Karel Doormanstraat, M. A. de Ruijterstraat, Jan Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, M.H. Trompstraat, Witte de Withstraat, Piet Heinplein.

Verharding

Binnen de projectgrens worden de bestrating vervangen voor nieuw materiaal en het openbaar gebied opnieuw als 30 km/u-gebied ingericht.  

Riolering

Aanleg van een nieuw vuil- en schoonwaterriool in de Karel Doormanstraat en de aanleg van een vuilwaterriool in de M.A. de Ruijterstraat nabij het Piet Heinplein.

Groen

Groenvakken worden opnieuw ingericht. Waar nodig worden bomen gerooid en opnieuw aangeplant.

Openbare verlichting

Binnen de projectgrenzen worden bestaande armaturen vervangen.

Spelen

De speelplek in de Jan Evertsenstraat wordt opgeknapt en verouderde speeltoestellen worden vervangen.

Straatmeubilair

Waar nodig worden betonpalen vervangen door palen van kunststof. Ook worden verouderde straatnaamborden en verkeersborden - inclusief palen - vervangen.

Verkeer

Er wordt gekeken naar het verbeteren van de parkeercapaciteit / verkeersstromen binnen de projectgrenzen en verkeersopstoppingen nabij de scholen tijdens openingstijden.

Vervangen kabels en leidingen

Stedin en Evides hebben aangegeven binnen de wijk kabels en leidingen te willen vervangen. Dit doen zij vooruitlopend op de herinrichting van de wijk. 

Riool

De rioolwerkzaamheden in de Karel Doormanstraat en M.A. de Ruijterstraat zijn inmiddels uitgevoerd. In de zomervakantie van 2023 wordt nog een stukje verzakt riool in de Karel Doormanstraat nabij de Oranjelaan vervangen.

Ontwerp

In 2022 is het definitief ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en naar wens van de bewoners aangepast. Het definitief ontwerp is na het doorvoeren van de aanpassingen vastgesteld. Vervolgens zijn we de contractfase ingegaan en is het werk inmiddels aanbesteed.

Kabels en leidingen

September vorig jaar zijn Stedin en Evides gestart met het vervangen van kabels en leidingen in de wijk. Het vervangen van de kabels en leidingen wordt vooruitlopend op het herinrichten van de wijk uitgevoerd. Ook worden verschillende huisaansluitingen tot aan de meterkast vervangen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot aan de zomervakantie van 2023 duren.

Start herinrichting

Het contract voor de herinrichting is inmiddels aanbesteed. De aannemer die de herinrichting uitvoert, is Van Kessel Wegenbouw BV. Maandag 17 april voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit en maandag 24 april wordt er gestart met de 1e fase in achter en tussenpaden van de Pr. Bernhardlaan / Kon. Beatrixplein. Om de wijken zo veel als mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot aan de zomervakantie van 2024 gaan duren.

Overzicht van verzonden brieven:

Nissewaard Bouwt

Tijdens dit project maken wij gebruik van de app Nissewaard Bouwt. Met deze gratis app blijft u altijd op de hoogte van de voortgang van het project. U kunt de app dowloaden via uw app store of de onderstaande link.

Download en installeer de app Nissewaard Bouwt (mobiel)
  1. Ga naar 'Ontdek'
  2. Typ: 'Reconstructie Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt'
  3. Selecteer het project
  4. Klik op 'Volgen'

Vragen

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met: