Tiny Houses Gaddijk Hekelingen

  • Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden voor een nieuwsbrief via de website. Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer, adres en naam van het project naar k.vanbeek@nissewaard.nl als u op de hoogte wil blijven.

Geruime tijd is er gezocht naar een geschikte locatie voor het bouwen van Tiny Houses. Uiteindelijk is er gekozen voor het beschikbare bouwkavel aan de Gaddijk in Hekelingen. Dit perceel is geschikt voor drie Tiny Houses. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan die de realisatie van deze woningen mogelijk maakt op 22 september 2021 vastgesteld. De gemeente gaat binnenkort van start met de realisatie van de Tiny Houses.

Op de hoogte blijven?

We gaan nu een nieuwe fase in. De realisatie van Tiny Houses staat hierin centraal. Wilt u op de hoogte blijven over het vervolg van Tiny Houses in Nissewaard? Schrijft u zich dan in voor de (gratis) nieuwsbrief Tiny Houses.

Op dit moment vindt de voorbereiding plaats van de realisatie voor de bouw van drie Tiny Houses aan de Gaddijk in Hekelingen. De realisatie conformeert zich aan de beleidsnota met uitgangspunten voor de Tiny Houses.

447 kB
Beleidsnotitie Tiny Houses in Nissewaard: Uitgangspunten en proces


In het beeldkwaliteitsplan wordt de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte weergeven. Deze richtlijnen zijn bepalend voor het verbinden van de elementen landschap, architectuur en stedenbouw. Aan de hand van deze criteria kunnen de ontwerpen en vormgeving van de Tiny Houses worden getoetst.  

  • Bouwrijp maken: augustus – september 2022
  • Uitgifte kavels: 1e kwartaal 2023

Bestemmingsplannen waar het bouwen van een Tiny House mogelijk is:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Ruud van der Klooster, projectleider of Kimberly van Beek, projectondersteuner via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: r.vanderklooster@nissewaard.nl of k.vanbeek@nissewaard.nl.