Parkeervergunning voor mantelzorgers

De gemeente vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wij realiseren ons dat mantelzorgers hierin ook een belangrijke rol hebben. Om deze reden is de parkeervergunning voor mantelzorgers geïntroduceerd. Inwoners in het centrum van Spijkenisse, waar parkeergeld betaald moet worden en die mantelzorg ontvangen, kunnen deze parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning is alleen geldig voor de zone waar de inwoner woont. Hierdoor kan een mantelzorger, zoals familie of kennis die de zorg verleent, gratis parkeren. De parkeervergunning komt op naam van de inwoner. Er kan maar één vergunning per adres worden aangevraagd en deze kan door meerdere mantelzorgers gebruikt worden om te parkeren, maar door slechts 1 mantelzorger tegelijkertijd.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Zij zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld, een gezond kind. 
Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.

Voor de parkeervergunning gelden wel een aantal voorwaarden:

  • U ontvangt mantelzorg en woont in het centrum van Spijkenisse;
  • Bij uw woning is een zone van betaald parkeren;
  • Er wordt langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week hulp geboden;
  • Er is geen sprake van professionele hulp die dezelfde ondersteuning biedt;

De parkeervergunning voor mantelzorgers is gratis.

Na aanvraag van de mantelzorgvergunning wordt deze getoetst door de afdeling WMO. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u per brief een uniek meldnummer met bijbehorende pincode toegestuurd. Met die inloggegevens kunnen uw mantelzorgers op straat gratis parkeren. Met het meldnummer en de daarbij behorende pincode kunt u via de web-app parkeren.nissewaard.nl als vergunning-/abonnementhouder, op een smartphone, tablet of computer het kenteken van uw mantelzorger aanmelden. De parkeerkosten voor mantelzorgers zijn gratis. Indien u niet in staat bent zelf het kenteken van uw mantelzorger aan te melden, dan kunt u de inloggegevens ook ter beschikking stellen aan uw mantelzorger(s). 

Lukt het niet om uw bezoek aan te melden in de web-app., dan kunt u met behulp van het meldnummer en pincode bellen met Parkeerbeheer via het telefoonnummer (0181) 696800.

De mantelzorgparkeervergunning is niet overdraagbaar. Bij geconstateerd misbruik wordt de vergunning ingetrokken.