Belastingen voor ondernemers en forensen

Naast de aanslag gemeentelijke belastingen, heft de gemeente nog een aantal andere belastingen. Deze belastingen vindt u hieronder. Voor deze belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

U betaalt toeristenbelasting als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Nissewaard staan ingeschreven. U mag de toeristenbelasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente.

Tarief

Het tarief per overnachting is:

  • Bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen en particulier verhuurde woningen: € 0,96
  • Kampeermiddelen op vaste standplaatsen en recreatiewoningen: € 1,11
  • Hotel of overige ruimten: € 1,56


Aanmelden toeristenbelasting

Als u nieuw bent als belastingplichtige voor toeristenbelasting moet u zich eerst aanmelden. Vervolgens ontvangt u na afloop van het belastingjaar een nieuw aangifteformulier. U moet zich de eerste keer schriftelijk aanmelden. U kunt de aanmelding opsturen naar:

Gemeente Nissewaard 
t.a.v. afdeling Belastingen en Rechtsbescherming
Postbus 25 
3200 AA Spijkenisse

U betaalt forensenbelasting als u in een andere gemeente woont en meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning in de gemeente Nissewaard tot uw beschikking heeft. Dit kan ook bijvoorbeeld een recreatiewoning, chalet of een stacaravan zijn. Het maakt voor deze belasting niet uit of en hoeveel dagen u de woning in een jaar echt gebruikt.

Tarief

De tarieven van de forensenbelasting zijn gekoppeld aan de (WOZ)-waarde. De belasting bedraagt bij een WOZ-waarde van:

Minder dan € 150.000 € 479,60
Tussen de € 150.000 en € 250.000 € 684,75
Meer dan € 250.000 € 889,91

Aanmelden forensenbelasting

Als u nieuw bent als belastingplichtige voor forensenbelasting moet u zich eerst aanmelden. Stuur de aanmelding op naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. afdeling Belastingen en Rechtsbescherming
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid het initiatief te nemen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun directe leef- en werkomgeving. Lees meer onder Bedrijf vestigen in Nissewaard