Waterschapsbelasting

Waterschap Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor droge voeten, schoon en voldoende water en veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Waterschap Hollandse Delta legt de waterschapsbelastingen op. SVHW int de belastingen voor het waterschap. Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw situatie. Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een woon- of bedrijfsruimte? Dan moet u waterschapsbelasting betalen. De waterschapsbelastingen bestaan uit vier delen: zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, watersysteemheffing en wegenheffing.

U betaalt uw waterschapsbelasting aan het SVHW.

SVHW staat voor Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

Uw bezwaar kunt u richten aan:

SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.