Een plan voor Voorne-Putten

Voor heel het eiland Voorne Putten is in 2020 een ‘warmtetransitievisie’ opgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de gemeenten op het eiland (Nissewaard en Voorne aan Zee) kijken naar de verduurzaming op het eiland. In deze visie staat onder andere dat er in de gemeente Nissewaard drie wijken zijn die geschikt zijn om mee te starten: De Hoek, Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid.