Klimaatburgemeester bezoekt sloopbedrijf Demolition Contractors & Consultancy B.V. (DCC)

Op bezoek bij DCC vertelt Byron van der Reest (Operationeel Directeur) over dit circulaire sloopbedrijf. ‘DCC is een bedrijf dat zich voornamelijk richt op de industriële markt. Daarnaast zijn wij ook werkzaam binnen de civiele sector. Hier richten wij ons vooral op grote gebouwen zoals ziekenhuizen, flat- en kantoorgebouwen. Deze opdrachten verkrijgen wij door mee te doen aan aanbestedingen.

Op dit moment gaat het bij aanbestedingen vooral om de laagste prijs. Om 100% circulair te kunnen werken, zal dit moeten veranderen. Van belang is dat bij aanbestedingen de prijs niet meer doorslaggevend is, maar de onderliggende prestatieafspraken zoals bijvoorbeeld hoe er wordt gesloopt of hoe er wordt omgegaan met afvalstromen.

Bekende sloopwerken

Bekende sloopwerken door DCC uitgevoerd in Spijkenisse zijn: het winkelcentrum aan het Kolkplein, de kademuur aan de Veerkade en de sloop van de fundaties bij Reinis. Bij de uitvoering van de sloopwerken is een gedegen plan van aanpak noodzakelijk. Denk hierbij aan de veiligheid van het personeel en de omgeving. DCC en het personeel van DCC zijn daarvoor opgeleid en gecertificeerd. DCC beschikt over de certificaten: ISO 9001 (kwaliteitmanagementsysteem), VCA-Petrochemie (strengste veiligheidscertificaat), Procescertificaat Asbestverwijdering, SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen), BRL7001 (uitvoeren bodemsanering) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem) en CO2 prestatieladder trede 3.

Afvalstromen

Op dit moment is het helaas nog zo dat nog niet alle vrijkomende materialen bij een sloop geschikt zijn voor hergebruik. Een goeie scan van bruikbare materialen is daarom noodzakelijk. ‘Deze kennis zit voor een groot deel binnen DCC maar wij werken hiervoor ook samen met adviesbureaus. Een mooi voorbeeld van een circulaire afvalstroom zijn de bakstenen van ons project in Rotterdam-Zuid.’ Nadat de machinale sloop heeft plaatsgevonden worden de bakstenen op locatie schoon gebikt en vervolgens naar Duitsland getransporteerd. Daar krijgen ze in een nieuwbouwproject als steenstrips een nieuw leven. Of Repac, een mengsel van gebroken bakstenen en betonpuin. ‘Een betonnen vloer afvoeren kost geld’, zegt Van der Reest. ‘Door het beton te breken met een hydraulische kraker, het betonijzer eruit te halen en de kleinere betonbrokken door een brekerinstallatie te doen, ontstaat er betongruis. Dit is een grondstof voor nieuw beton en asfalt.’

Een opmerking van Byron van der Reest die blijft hangen is: ‘slopen is omgekeerd bouwen’.