Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. Ze beoordelen voorstellen en kunnen subsidie geven. De gemeente, recreatieschap, natuurorganisaties, maar ook particulieren die actief zijn op het gebied van landbouw, recreatie en natuur kunnen zo'n voorstel indienen. 

Nissewaard heeft een aantal projecten gerealiseerd dankzij subsidie van de Landschapstafel. Denk aan de Fluisterboot Bernisse, Wijndomein Vierambachten, Kaaslokaal Melkveehouderij Eijkelenboom, Melkveehouderij van Leeuwen en het Beverbos. Kijk voor meer informatie hierover op opvoorneputten.nl/landschapstafel.

Landschapstafel

In natuur-en recreatiegebied De Uitwaayer in Spijkenisse is een arboretum aangelegd; een gevarieerde verzameling van bomen. Het arboretum bestaat uit door inwoners geplante momenten – of herinneringsbomen. Een groene herinnering aan een bijzonder moment in hun leven. De bomen zijn geplant in verschillende boomvakken en in ruw gras. Na de plantdag van 28 november 2021 zijn de eerder afgesproken 212 bomen geplant, waarmee het maximale aantal is bereikt. Dat betekent niet dat er in de toekomst geen momentenbomen meer geplant kunnen worden. Op dit moment wordt onderzocht of het huidige arboretum wordt uitgebreid. Ook wordt gekeken naar andere geschikte plekken in Nissewaard. Aanmelden voor een boom kan door een mail te sturen naar communicatie@nissewaard.nl.

Nissewaard draagt bij aan de doelstellingen van de provincie. Naast het verhogen van biodiversiteit in de buitengebieden, wordt belang gehecht aan verbinden van stad en land. Er is binnen de stedelijke omgeving van Spijkenisse volop kans om ruimte te bieden aan natuur en het vergroten van biodiversiteit. We realiseren dan ook diverse natuurvriendelijke oevers en zorgen zo voor vergroening van de stadsrand.

Aan de Stompaardsedijk in Zuidland is natuurspeeltuin Beverbos gerealiseerd. Met subsidie van de Landschapstafel heeft Nissewaard samen met het Recreatieschap Voorne-Putten, ideeën ontwikkeld voor deze mooie speelplek. Kinderen kunnen zelf ontdekken welke mogelijkheden deze speeltuin biedt om te varen, bouwen of gewoon eens lekker vies te worden. Samen met de betrokken partijen, het recreatieschap en Staatsbosbeheer, heeft de gemeente dit project met veel enthousiasme uitgewerkt. De natuurspeeltuin is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls in het Bernissegebied.

De locatie is ingericht met natuurlijke materialen die gebruikt worden voor de klimattributen met modderpaden, een waterpomp, bosstroken, steigers en een vlot waar kinderen mee kunnen varen. Er zijn uitgezette paden, maar kinderen kunnen door het hele gebied lopen en spelen. Er zijn ook zitjes geplaatst. En het terrein is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en voor rolstoelgebruikers.