Subsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Uw gebouw energiezuinig maken. Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee. Energiebesparende maatregelen kosten wel geld. De gemeente kan u daarbij financieel ondersteunen. Voor maatschappelijke organisaties is er een subsidie.

Als pandeigenaar kunt u een subsidie van maximaal € 2.500,- aanvragen. De subsidie is alleen te gebruiken voor energiebesparende maatregelen rondom uw gebouw. U kunt de subsidie gebruiken voor:

 • Isoleren;
 • Duurzaam verwarmen en koelen;
 • Duurzaam ventileren;
 • Duurzaam verlichten;
 • Opwek van duurzame energie;
 • Laadpaal voor elektrische voertuigen op eigen terrein;
 • Advies- en begeleidingskosten.

De subsidie kan worden verstrekt aan;

 • een culturele instelling met een culturele ANBI-status, een sbi-code beginnend met
  90 of 91 en niet meer dan drie gebouwen in eigendom;
 • een religieuze instelling met sbi-code 94.91.1 of 94.91.9;
 • een sport- of recreatievereniging of sportbedrijf met een sbi-code beginnend met 93
  en niet meer dan drie gebouwen in eigendom;
 • een onderwijsinstelling met een sbi-code beginnend met 85;
 • een zorg- of welzijnsinstelling met een sbi-code beginnend met 86, 87 of 88;
 • eigenaren van overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting,
  vereniging, buurthuis of gemeenschapscentrum met een sbi-code beginnend met 88
  of 94.

Als aanvrager mag u niet meer dan drie gebouwen in eigendom hebben (religieuze instellingen uitgezonderd).

De subsidie wordt niet verstrekt aan;

 • Een gebouw dat uitsluitend een woonfunctie heeft;
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s);
 • Een woningcorporatie.

Verlichting
 • Nieuwe LED-armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit);
 • Inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;
 • Ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden.
Isolatie
 • Dakisolatie;
 • Gevelisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Isolerende deuren;
 • Isolerende gevelpanelen;
 • Vloerisolatie en bodemisolatie;
 • Hoogrendementsbeglazing.
Verwarmen en koelen
 • Vervanging oude gasketel door een HR-ketel, als de oude gasketel geen HR-ketel is;
 • Waterzijdig inregelen cv-installatie;
 • Vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;
 • Volledig elektrische of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;
 • Overstap op lage temperatuur verwarming;
 • Doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met volledig elektrische warmtebron;
 • Aansluiting op warmtenet;
 • Gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem.
Ventilatie
 • Vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;
 • Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 en/of vocht;
 • Nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;
 • Ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht.
Alle gebouw gebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:
 • Zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;
 • Zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;
 • Warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte.
Het aanbrengen van een laadpunt op eigen terrein voor het opladen van een elektrische auto, bestaande uit:
 • Installatie van een laadpunt;
 • Bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;
 • Bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen.
Begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:
 • Het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;
 • Het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP);
 • NEN 2767 conditiemeting;
 • Energieadvies (EPA).

De precieze technische voorwaarden van de maatregelen staan in de Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard (overheid.nl).

 • Er is budget om 20 organisaties te ondersteunen. Er geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Volgend jaar is er ruimte voor 20 nieuwe organisaties;
 • Organisaties die deze subsidie hebben verkregen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe aanvraag;
 • U vraagt de subsidie bij voorkeur aan vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd, of uiterlijk 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden.
 • De subsidie kan niet hoger zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk heeft uitgegeven. Is het bedrag dat u heeft uitgegeven lager dan de maximale subsidie? Dan wordt de subsidie gelijkgesteld aan het uitgegeven bedrag.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie staan in de Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard 2023.

Om een aanvraag te doen, heeft u het volgende nodig:

 • eHerkenning niveau 2 als identificatie
 • De offerte(s) van de werkzaamheden
U kunt uw aanvraag doen bij Subsidies.

U hoort uiterlijk 4 weken na ontvangst van de aanvraag of u de vergoeding krijgt. Na het indienen van uw aanvraag, verloopt het proces als volgt;

 • U krijgt de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag per brief toegestuurd;
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd wordt de vergoeding aan u overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer;
 • Na uitvoering van de werkzaamheden bewaart u uw factuur en betaalbewijs daarvan minstens 6 maanden. Wij controleren hier steekproefsgewijs op.

Komt u niet in aanmerking voor deze subsidie, maar u wil wel uw gebouw of woning energiezuiniger maken? Bekijk de volgende regelingen;