Voor inwoners van Akkers-Centrum, Vogelenzang-Zuid of De Hoek

Voor de wijken Akkers-Centrum, Vogelenzang-Zuid en De Hoek is een stappenplan gemaakt om de woningen voor te bereiden om van het aardgas af te gaan. In dit plan staat wat er moet gebeuren om de huizen klaar te maken om uiteindelijk over te kunnen stappen van aardgas naar een andere manier van verwarmen. Het stappenplan voor de eerste drie wijken is gemaakt samen met bewoners, woningcorporaties, organisaties en de gemeente. Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden, zoals warmtepompen of een warmtenet.

Het plan voor de eerste die wijken heet het ‘warmteprocesplan’. U kunt het hele plan hieronder downloaden. Het stappenplan is samen met een samenvatting als special in april 2023 bezorgd bij alle bewoners van de wijken. De samenvatting kunt u ook hier vinden.

Waar werken we naar toe? 

Het doel is dat alle huizen in 2030 aardgasvrij-ready zijn. Dat betekent dat de huizen genoeg geïsoleerd zijn om daarna over te kunnen stappen van aardgas naar een andere manier van verwarmen. Tot 2050 is er de tijd om die overstap te maken. De gemeente heeft verschillende opties onderzocht. Zo is er kans op een warmtenet. De gemeente en de woningcorporaties hebben afgesproken de komende jaren nog meer onderzoek te doen om een warmtenet mogelijk te maken. Dit kan wel nog een paar jaar duren. Wanneer er meer duidelijkheid is, krijgen huiseigenaren de vraag of ze mee willen doen. Wilt u dit niet? Dan is het ook mogelijk om te kiezen voor een eigen oplossing, zoals een warmtepomp.

Hoe is het plan gemaakt?

Stap 1: Plan van Aanpak

Er is een bijeenkomst geweest in beide gebieden om een plan van Aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak is in maart 2022 gedeeld in een special die huis-aan-huis is bezorgd.

Stap 2: Samen aan de slag

Daarna is er een uitgebreid participatieproces voor gehouden met verschillende informatieavonden en acties. Zo is er een vragenlijst verspreid, bijeenkomsten georganiseerd, een werkgroep is meerdere keren bij elkaar gekomen. Hieronder leest u het participatieverslag. Voor verslagen per bijeenkomst kijkt u onderaan de pagina.

Stap 3: Opstellen stappenplan

Op basis van alle inbreng en technisch onderzoek is een eerste warmteprocesplan gemaakt. In juni 2023 zijn er voor de bewoners van de wijken twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar het plan voor deze wijken is gepresenteerd. Hierna is het plan verder afgerond.

Ook is er een intentieverklaring getekend door woningcorporaties de Leeuw van Putten, Woonbron en Maasdelta Groep en de gemeente voor de verduurzaming van de wijken De Hoek en Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid. Hierin staat onder andere dat zij samen verder willen verkennen hoe en wanneer er mogelijk een warmtenet aangelegd kan worden in deze wijken én hoe we alle woningen kunnen voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.

En hoe nu verder? 

Nu het plan af is, gaat de gemeente de komende jaren de bewoners in de wijken zo goed mogelijk helpen om de huizen te verduurzamen. Van acties worden bewoners op de hoogte gehouden.

Veelgestelde vragen

Tijdens de bijeenkomsten zijn al veel vragen gesteld door bewoners. Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Downloads