Escaperoom voor kinderen om ze weerbaar te maken tegen verlokkingen jeugdcriminaliteit

Voor kinderen staat van maandag 30 oktober 2023 tot en met donderdag 2 november een escaperoom op de Markt in Spijkenisse. In de escaperoom worden jonge kinderen spelenderwijs bewust gemaakt van de gevaren van de verlokkingen van jeugdcriminaliteit. Burgemeester Foort van Oosten en wethouder Hanneke Stengs-Nijhof openen de Escaperoom om 10.00 uur.

De actie maakt onderdeel uit van een intensieve aanpak tegen jeugdcriminaliteit in Nissewaard. Om jongeren te behoeden voor een criminele carrière dient de weerbaarheid van jongeren te worden vergroot. Het weerbaar maken van jongeren is van cruciaal belang in het voorkomen van jonge aanwas voor criminele organisaties. Het herkennen van de situaties waarin zij worden geworven voor een criminele activiteit is daarbij een zwaarwegend uitgangspunt.

Voorlichting op school

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt hier al aandacht aan besteed door middel van voorlichtingslessen door Stichting Halt, de politie of via sketches van het jongerenwerk. Het is noodzakelijk om op jongere leeftijd hier preventief op in te zetten. De voor de hand liggende leeftijd is die rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. In nauwe samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs, politie en andere partners zoals het jongerenwerk zet de gemeente in op het versterken van de weerbaarheid van kinderen in de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Door kennis en ervaring over te brengen worden situaties waarin zij mogelijkheden krijgen aangeboden om snel geld te verdienen herkent, om daarmee het maken van de juiste keuze te bevorderen. Een koppeling met het lesaanbod van de school en het thuis bespreekbaar maken van dit onderwerp draagt bij aan bewustwording en daarmee weerbaarheid.

Budget

Het RIEC regio Rotterdam heeft het budget beschikbaar gesteld om de escaperoom en acties in te zetten in Nissewaard en komt voort uit een bijeenkomst met het RIEC, gemeente, politie, ouders en het ministerie eerder dit jaar waarbij het rijksprogramma Preventie met Gezag onderwerp van gesprek was. Gemeente Nissewaard behoort niet tot de gemeenten die geld ontvangen vanuit het Rijk om jongerencriminaliteit tegen te gaan, terwijl ontwikkelingen op dat gebied hier wel op wijzen. Het RIEC heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst budget voor de escaperoom vrijgemaakt.

Landelijke bestrijding

Tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.