Nadere regels voor standplaatsen Nissewaard

Alle huidige en eventuele nieuwe standplaatshouders in Nissewaard moeten vóór 10 november een nieuwe standplaatsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen mede naar aanleiding van de reacties op het voorgenomen beleid en de reacties in de Commissie Leefomgeving van 30 augustus 2023.

Zienswijze

Al eerder dit jaar heeft de gemeente de standplaatshouders geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regels voor standplaatsen binnen de gemeente Nissewaard. Zij hebben toen de gelegenheid gekregen om hun zienswijze daarover te geven. Daar hebben meerdere personen gebruik van gemaakt. Het college heeft zijn reactie op de zienswijze aan de betreffende personen gestuurd.

Naar aanleiding van de ontvangen reacties en de bespreking in de Commissie Leefomgeving eind augustus heeft het college de regels op een aantal punten aangepast. Het college heeft tot slot op 26 september de nieuwe regels definitief vastgesteld.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging is dat het college heeft gekozen voor een vergunningsduur van maximaal 15 jaar in plaats van 12 jaar. De volledige nieuwe verordening is te vinden op officielebekendmakingen.nl. Men kan vanaf 10 oktober tot uiterlijk 10 november een aanvraag bij de gemeente indienen. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de genoemde publicatie.

Meer informatie

Voor vragen kunnen betrokkenen terecht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 140181 of per e-mail via gemeente@nissewaard.nl.