Nieuwe openbare zitting gemeentelijk stembureau

Dinsdag 21 maart, om 11.00 uur in de raadszaal, is een nieuwe openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB).

In deze zitting doet het GSB nader onderzoek naar het aantal toegelaten kiezers op 3 stembureaus zoals vastgesteld tijdens de Centrale Stemopneming op donderdag 16 maart 2023. Dit onderzoek wordt gedaan op verzoek van het Centraal Stembureau.