Raadsinformatiebijeenkomst renovatie Spijkenissebrug en Hartelbrug

Dinsdag 31 oktober is er vanaf 19.30 uur in het stadhuis aan de Raadhuislaan in Spijkenisse een raadsinformatiebijeenkomst over de renovatieplannen voor Spijkenisse- en Hartelbrug. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (Spijkenissebrug) en van de provincie Zuid-Holland (Hartelbrug) geven een presentatie van de plannen. Deze bijeenkomst is op de website van Nissewaard live te volgen via nissewaard.raadsinformatie.nl. Kies dan voor de datum van 31 oktober en voor ‘Raadsinformatiebijeenkomst renovatie Hartel- en Spijkenissebrug’. De bijeenkomst is naderhand ook nog op de genoemde website op de datum van 31 oktober in de kalender terug te kijken.

Bijeenkomst bijwonen

U kunt de avond ook fysiek bijwonen in de raadszaal. Het is wel verplicht u daarvoor aan te melden via griffie@nissewaard.nl. Vermeld dan wel even ‘Raadsinformatiebijeenkomst renovatie Hartel- en Spijkenissebrug’. Aanmelden kan tot 31 oktober 12.00 uur.