Thuis in Nissewaard: samen werken aan betere ondersteuning inwoners

Inwoners van Nissewaard krijgen de laatste jaren regelmatig ondersteuning vanuit de samenwerking tussen onder andere de gemeente Nissewaard, Kwadraad, MEE Plus en SWO. Dat blijft zo, maar vanaf nu onder de nieuwe naam: Thuis in Nissewaard. Er komt een nog bredere samenwerking met vrijwilligers en organisaties die klaar staan voor inwoners. En er is een nieuwe website.

Thuis in Nissewaard is een doorontwikkeling van Thuis in de Wijk, dat in 2017 startte en heeft nu ook de ‘sociale kaart’ van Nissewaard in beeld gebracht. De sociale kaart houdt in: alle organisaties en vrijwilligers die samen klaar staan voor andere inwoners. De sociale kaart is te vinden op de nieuwe website thuisinnissewaard.nl.

Startpunt
De website biedt een overzicht van professionals, vrijwilligersorganisaties, onderwijsorganisaties en voorzieningen. Het is het startpunt waar inwoners, vrijwilligers én professionals naartoe gaan voor informatie, advies en ondersteuning. Of het nu gaat om geld, gezondheid, jeugd en gezin, sport, vrije tijd en ontmoeten, werken en leren of wonen en vervoer.

Extra hulp: een luisterend oor
Voor inwoners die op de website van Thuis in Nissewaard toch niet goed vinden wat ze zoeken, is er extra hulp. Om samen te werken aan een oplossing of een stap in de goede richting te zetten. Dit start met een telefoongesprek. Want vaak is een luisterend oor al genoeg. Bijvoorbeeld op momenten waarbij mensen (even) niet goed weten wat ze moeten doen of kiezen. Het is dan fijn dat er iemand meedenkt zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Als er meer nodig is, volgt er een persoonlijk gesprek bij de inwoner thuis of in de buurt. Ook dat kost niets. 

Contract als symbool
Thuis in Nissewaard is bedacht door partners zoals gemeente Nissewaard, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jongeren op Zuid (JOZ), Kwadraad, MEE Plus, Pameijer en Stichting Welzijn Ouderen (SWO). De kracht ervan zit in het samenvoegen van de kennis en ervaringen van deze organisaties, maar ook in de samenwerking met alle andere organisaties in Nissewaard. Om dit nóg duidelijker te maken ondertekenden alle partijen als symbool het contract “Thuis in Nissewaard”. Wethouder Jeroen Postma (zorg, welzijn, cultuur en sport) en bestuurder van MEE Plus Anke Bosma, die namens de andere initiatiefnemers van Thuis in Nissewaard penvoerder was, zetten als laatsten hun handtekening.

“Samen staan we nu en in de toekomst met goede ondersteuning voor inwoners klaar”, zei de wethouder tijdens zijn speech. “Met elkaar bieden we alles wat de inwoners nodig hebben op het gebied van vrije tijd tot en met zelfstandig leven. En door de nieuwe website weet iedereen beter van elkaar wat iedere organisatie hierin kan betekenen. Inwoners krijgen zo sneller en makkelijker de ondersteuning die ze nodig hebben. Het draagt bij aan een sterke samenleving.” 

Vertrouwen op eigen kracht
Ook Anke Bosma maakt de voordelen duidelijk van het anders organiseren van activiteiten en steun om nu en in de toekomst inwoners te helpen. “We zien dat inwoners lang niet altijd makkelijk oplossingen vinden tussen de vele mogelijkheden van activiteiten, zorg en ondersteuning. Terwijl er daarvan zo’n enorm aanbod in de wijk en gemeente Nissewaard is. Hoe meer inwoners zelf oplossingen vinden en meedoen in de samenleving, hoe beter.”

Deze aanpak heeft ook als doel om (grotere) problemen met het werken in de zorg te voorkomen. Omdat er steeds meer mensen ouder worden, stijgt de vraag naar professionele hulp en ondersteuning. “Vrijwilligers en professionals die goed van elkaar weten wat ze doen, kunnen inwoners sneller en makkelijker doorsturen naar de beste plek voor goede ondersteuning. Ook om te zorgen dat problemen niet erger worden.”

Op 24 oktober ondertekenden wethouder Jeroen Postma (zorg, welzijn, cultuur en sport) en bestuurder van MEE Plus Anke Bosma, die namens de andere initiatiefnemers van Thuis in Nissewaard penvoerder was, het contract “Thuis in Nissewaard” als symbool. Die dag ging ook de nieuwe website live, de sociale kaart van Nissewaard. Op 24 oktober ondertekenden wethouder Jeroen Postma (zorg, welzijn, cultuur en sport) en bestuurder van MEE Plus Anke Bosma, die namens de andere initiatiefnemers van Thuis in Nissewaard penvoerder was, het contract “Thuis in Nissewaard” als symbool. Die dag ging ook de nieuwe website live, de sociale kaart van Nissewaard.