Vogelgriep vastgesteld in Rozenburg

In Rozenburg is op een kleinschalige houderij met kippen vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden ongeveer 70 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nissewaard valt voor een deel binnen de straal van 3 en 10 kilometer. Binnen die straal geldt een vervoersbeperking van minimaal 30 dagen. Dat wordt met borden aangegeven.

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op NVWA.nl staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update op NVWA.nl en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

Melding dode vogels

Als mensen in Nissewaard dode vogels tegenkomen in de openbare ruimte, wordt verzocht om de vogels niet aan te raken. Maak een melding hiervan bij Reinis. Dat kan via chatservice op de website, maar ook telefonisch. Zij zorgen voor ruiming en de melding bij de NVWA.

Voor berichten over nieuwe meldingen en meer informatie: Vogelgriep