Onderwijskansenbeleid

In de gemeente Nissewaard streven we ernaar om kinderen gelijke en eerlijke kansen te bieden in educatie en het onderwijs. We willen dat alle kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In Nissewaard gaan we uit van de ontwikkelkansen van het kind.

De ambitie van het Nissewaard onderwijskansenbeleid is dat kinderen, ongeacht hun achtergrond en binnen hun eigen individuele mogelijkheden, optimaal hun (schoolse) vaardigheden kunnen ontwikkelen waardoor kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt. Onder deze vaardigheden wordt niet alleen de cognitieve ontwikkeling (taal- en rekenvaardigheden) verstaan. De brede ontwikkeling (met ook de sociaal- emotionele-, motorische- en morele-ontwikkeling) en het welzijn van kinderen is in onze visie een noodzakelijke voorwaarde voor de cognitieve ontwikkeling.

In het onderwijskansenbeleid 2022-2026 is nader omschreven op welke manier de gemeente Nissewaard, samen met de ketenpartners, kijkt naar onderwijskansen. Er wordt toegelicht welke pijlers de komende jaren extra aandacht zullen krijgen.