Aangifte schade

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

De gemeente is pas aansprakelijk als aantoonbaar is dat de gemeente niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest en de schade daarvan een direct gevolg is. De gemeente gaat daarbij uit van de geldende wet- en regelgeving.

  • U krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging.
  • Mocht er nog informatie ontbreken, dan nemen wij contact met u op.
  • De gemeente beoordeelt de claim. Hoe lang dit duurt, hangt af van de soort schade maar het streven is u binnen 5 weken na ontvangst van alle benodigde informatie op de hoogte te brengen van het besluit. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u hierover tijdig bericht.
  • Als de gemeente aansprakelijkheid erkent, ontvangt u een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als de gemeente aansprakelijkheid afwijst, ontvangt u een brief met uitleg.