Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse

In de omgevingsvisie Centrumgebied Spijkenisse geeft de gemeente aan hoe de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving eruit ziet voor de lange termijn. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen. De omgevingsvisie Centrumgebied Spijkenisse is op 22 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

In onderstaand document vindt u projecten in Spijkenisse die zijn gerealiseerd, welke projecten in aanbouw zijn en welke er in de pijplijn zitten.

Het plangebied voor de omgevingsvisie Spijkenisse centrum is het gebied wat op de onderstaande luchtfoto oplicht ten opzichte van de omgeving.

De begrenzing ligt aan de noordzijde bij de Groene Kruisweg, de oever van de Oude Maas, via het water van de Haven van Spijkenisse richting de Schenkelweg, de Ruwaard van Puttenweg om vervolgens via de Hekelingseweg weer aan te sluiten bij de Groene Kruisweg.

De gemeente heeft de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op gebied van bijvoorbeeld jeugd, welzijn, veiligheid, milieu, sport of stedenbouw gevraagd om hun ideeën voor het centrum te delen. Vanwege de COVID-19 uitbraak is de participatie grotendeels digitaal georganiseerd.

In gesprek met bewoners

  • In november 2020 hebben 950 inwoners van Nissewaard een online enquête ingevuld, waarin ze konden aangeven hoe zij tegen het centrumgebied aankijken en welke ideeën zijn hebben.

  • Op 10 december 2020 was een digitale bewonersavond. Ook hier is, in levendige gesprekken, input gegeven voor het centrumgebied.

  • Op 18 januari 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met het JongerenPanel van de gemeente Nissewaard. Aan de hand van stellingen hebben zij hun behoefte, wensen en ideeën voor de leefomgeving in het centrumgebied meegegeven.

  • Op 23 maart 2021 was een digitale bewonersavond over de gekozen koers voor de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse.

  • Op 26 mei 2021 konden bewoners tijdens een digitale informatieavond vragen stellen en reageren op de ontwerp-omgevingsvisie.

  • Van 12 mei tot en met 23 juni 2021 lag de ontwerp-omgevingsvisie Centrum ter inzage. Het ontwerp van de omgevingsvisie was digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kon men een reactie (zienswijze) geven per e-mail of per post.

  • Antwoordnota op de zienswijzen: In dit document staan alle antwoorden van de gemeente op de zienswijzen die zijn ingediend. Ook staat hierin of en hoe de zienswijzen zijn verwerkt in de omgevingsvisie.

  • Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld.

In gesprek met partners

  • In januari en februari 2021 zijn 4 digitale bijeenkomsten met onze partners gehouden met de thema’s  Sociale aspecten (28 januari ‘21), Ruimtelijke ontwikkelingen (2 februari ’21), Milieu, gezondheid en veiligheid (2 februari ‘21) en Bestuurlijke samenwerking (4 februari ‘21).

  • Op 15 april 2021 vond een tweede digitale partnerbijeenkomst over de omgevingsvisie plaats over de KOERS en de concrete invulling daarvan.

Op 15 april vond een tweede digitale partnerbijeenkomst over de omgevingsvisie plaats. Partners met verschillende achtergronden (en soms ook belangen) gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van het centrum. Lees meer
Op 23 maart 2021 was een tweede digitale bewonersavond over de gekozen koers voor de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse. Deze koers is tot stand gekomen na een brede participatie, plus de trends en ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Lees meer
Welke oplossingsrichtingen er zijn? Daarover zijn we in januari en februari in 4 digitale bijeenkomsten met onze partners in gesprek gegaan. Lees meer
De hele maand november 2020 heeft er een enquête online gestaan die door veel Nissewaarders is ingevuld. Ruim 950 Nissewaarders hebben de tijd genomen om aan te geven hoe zij tegen het centrumgebied van Spijkenisse aankijken en welke ideeën zijn hebben. Lees meer
De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft op 18 januari 2021 een gesprek plaatsgevonden met het JongerenPanel van de gemeente Nissewaard. Aan de hand van stellingen hebben zij hun behoefte, wensen en ideeën voor de leefomgeving in het centrumgebied meegegeven. Lees meer