Bezwaar parkeerboete

Als u parkeert zonder te betalen, of u betaalt te weinig voor de tijd dat u parkeert in het centrum of de Gildenwijk in Spijkenisse, dan loopt u de kans een parkeerboete te krijgen. Deze boete heet ook  wel "naheffingsaanslag parkeerbelasting". Nadat de parkeercontroleur de naheffingsaanslag op de voorruit van uw voertuig heeft achtergelaten, ontvangt u thuis een kennisgeving waarmee u de naheffingsaanslag parkeerbelasting kunt betalen.

Het bedrag van de naheffingsaanslag bedraagt € 76,70. Dit bedrag wordt nog verhoogd met de kosten gelijk aan 1 uur parkeren in de zone waarin de naheffing is uitgeschreven. Als u vindt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting ten onrechte aan u is opgelegd, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als:

  • U wel betaald heeft voor het parkeren.
  • U een parkeervergunning heeft.
  • U het voertuig korter dan drie maanden heeft verhuurd.

U kunt via Mijn Belastingen bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag. U heeft uw DigiD nodig. Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat u de naheffingsaanslag heeft ontvangen.

Heeft u wel voor het parkeren betaald? Stuur dan een betaalbewijs mee met uw bezwaarschrift. Dit kan zijn een bankafschrift waarop de betaling zichtbaar is, een transactiebon of een overzicht van uw parkeeracties in uw parkeerapplicatie van uw belparkeerprovider (Let op: tijdstip, locatie en kenteken moeten zichtbaar zijn).

U kunt de bijlagen digitaal toevoegen aan uw bezwaar. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Zolang uw bezwaarschrift in behandeling is, wordt uitstel van betaling verleend.


Wel parkeerder, geen kentekenhouder

Is aan u een naheffingsaanslag opgelegd maar bent u niet de kentekenhouder van het voertuig (denk o.a. een zakelijke leaseauto of een geleend voertuig), dan kunt u niet via Mijn belastingen bezwaar indienen. Vermeld dit dan duidelijk (inclusief bijlagen) in uw schriftelijke bezwaarschrift. U stelt hiervoor een brief op. Vermeld de volgende zaken:

  • Uw naam en adres 
  • De dagtekening van uw bezwaarschrift
  • Het bonnummer van de naheffingsaanslag waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met de naheffingsaanslag
  • Uw handtekening (DigiD)

U kunt het bezwaarschrift en de bijlagen per post verzenden naar:

Gemeente Nissewaard
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

Afhandeling van uw bezwaarschrift

In het algemeen moet de gemeente volgens de wet binnen zes weken uitspraak doen op uw bezwaar.

Bij een bezwaarschrift tegen een aanslag gemeentelijke belastingen is dat anders:

  • De gemeente moet uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar uitspraak doen
  • Als u een bezwaarschrift indient in de laatste zes weken van het kalenderjaar, moet de gemeente binnen zes welken uitspraak doen

De gemeente doet bijna altijd binnen zes weken uitspraak.

Kreeg u een parkeerboete terwijl u iemand met uw auto moest wegbrengen naar een spoedeisende ziekenhuisopname of een spoedeisend huisartsbezoek? Als u overmacht kunt aantonen met een artsenverklaring, kan uw parkeerboete ingetrokken worden.

Een bezwaarschrift wordt formeel gegrond of ongegrond verklaard. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen. Hoe u dit moet doen, staat in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Voor een verkeersovertreding, zoals foutparkeren of te snel rijden, krijgt u een zogenaamde Aankondiging van beschikking (Mulder-beschikking). Deze boete betaalt u aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bezwaar maken kan niet bij de gemeente, maar u kunt in beroep bij het Openbaar Ministerie. Lees meer over verkeersboetes op rijksoverheid.nl.