Standplaatsvergunning

Bent u een ondernemer en wilt u producten verkopen vanuit een verkoopwagen, verplaatsbare kar, aanhanger of iets dergelijks? En bent u niet van plan om op de markt te staan? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Er zijn drie soorten standplaatsen op specifieke locaties; een vaste standplaats, een seizoensgebonden standplaats of een tijdelijke standplaats.

Als er een standplaats beschikbaar komt, wordt dit bekendgemaakt in het gemeenteblad op Overheid.nl. Als er meerdere ondernemers interesse hebben in dezelfde plek, zal de gemeente op basis van kwaliteitseisen een keuze maken.

U kunt deze plek aanvragen voor de komende 15 jaar op vaste dagen(en) en een vaste locatie. Deze plek is bedoeld voor de verkoop van bijvoorbeeld vis, kaas, snacks, noten, groenten of bloemen op vaste dagen in de week.

Als er een standplaats beschikbaar komt, wordt dit bekendgemaakt in het gemeenteblad op Overheid.nl. Als er meerdere ondernemers interesse hebben in dezelfde plek, zal de gemeente op basis van kwaliteitseisen een keuze maken.

U kunt deze plek aanvragen voor de komende 15 jaar voor een bepaalde aaneengesloten periode. Dit is een plek waar u seizoensgebonden producten mag verkopen, zoals oliebollen, kerstbomen en haring. Ook de verkoop van koek en zopie valt hieronder.

Wilt u meteen beginnen? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijke standplaats. Dit is een plek die voor maximaal 24 dagen per kalenderjaar kan worden ingenomen. U kunt telefonisch een actuele lijst met beschikbare locaties voor tijdelijke standplaatsen opvragen via telefoonnummer 14 0181. Vraag naar team Vergunningen.

Om een standplaatsvergunning aan te vragen, moet u ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Als vergunninghouder moet u zelf aanwezig zijn in de kraam of verkoopwagen. Raadpleeg de geldende APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de nadere regels standplaatsen 2023. U kunt deze vinden op Officiele bekendmakingen.

Voor de behandeling van uw aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Zelfs als uw aanvraag wordt afgewezen, moet u deze leges betalen. U kunt de tarieven vinden in de jaarlijks vastgestelde legesverordening. Als uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u voor het gebruik van die grond precariobelasting. U ontvangt hiervoor jaarlijks een aparte nota.