Standplaatsvergunning

Bent u ondernemer en wilt u producten verkopen vanuit een verkoopwagen, verplaatsbare kar, aanhanger of iets dergelijks? En u gaat niet op de markt staan? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Er zijn drie soorten standplaatsen op vastgestelde plaatsen:

  • Vaste standplaats. Deze plaats is bedoeld voor verkoop van bijvoorbeeld vis of bloemen op een vaste dag in de week.
  • Seizoensgebonden standplaats. Dit is een plaats waar seizoensgebonden producten zoals oliebollen, kerstbomen of haring - gedurende één bepaalde aaneengesloten periode - verkocht mogen worden.
  • Tijdelijke standplaats. Dit is een plaats die gedurende maximaal 12 dagen per kalenderjaar kan worden ingenomen. In het centrum van Spijkenisse geldt maximaal 24 dagen per kalenderjaar.

Een standplaats die tussentijds vrijkomt, wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad op Overheid.nl. De standplaats wordt verloot onder de gegadigden.

Meteen starten? Vraag dan een tijdelijke standplaatsvergunning aan. Het formulier voor een tijdelijke standplaatsvergunning vindt u hier onder. U kunt ook een actuele lijst met beschikbare locaties voor tijdelijke standplaatsen opvragen via een e-mail aan gemeente@nissewaard.nl.

Voor een standplaatsvergunning moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak of VOF. Als vergunninghouder moet u zelf in de kraam of in de verkoopwagen staan. Verwijzen naar de geldende APV, aanwijzingsbesluit en Nota standplaatsen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Wij noemen dit legeskosten. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd betaalt u leges. U kunt deze nagaan in de legesverordening.

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u voor het gebruik van de grond. Wij noemen dit precariobelasting. U krijgt daarvoor jaarlijks een aparte nota.