Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van alle stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. Op donderdagavond wordt alleen een voorlopige telling op lijstniveau (per partij) verricht. De resultaten worden opgeschreven in een proces-verbaal en naar het gemeentelijke stembureau in Sporthal Olympia gebracht.

Op 7 juni vanaf 09.00 uur gaat het gemeentelijke stembureau alle stemmen op lijst- en kandidaatniveau tellen in Sporthal Olympia. Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen en legen de leden van het stembureau de stembus.
 • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna worden de stembiljetten geteld. Op donderdagavond wordt alleen een voorlopige telling op lijstniveau verricht. Het gemeentelijk stembureau verricht de volgende dag de definitieve telling van de stemmen (per lijst en per kandidaat).
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als een telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 • Het stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website.
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld, doen zij alle stembescheiden in de stembus (of in een andere transportbox). Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en zijn proces-verbaal in een envelop, die ook wordt verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie, beide door minstens twee personen.
 • De stembus en de envelop worden ook apart van elkaar opgeslagen. Sporthal Olympia is de opslaglocatie en voldoet aan de gestelde beveiligingseisen.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt op vrijdag 7 juni, eveneens in sporthal Olympia, tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezingen op kandidaatniveau vast.
 • Daarna worden de stembescheiden opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen, totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.

De stemopneming op lijstniveau van een aantal bureaus vindt plaats op donderdagavond 6 juni vanaf 21 uur in Sporthal Olympia, Atletiekpad 7 in Spijkenisse. Hier worden de stemmen geteld van de volgende stembureaus:

 • Wijkcentrum De Hoek
 • Parkeerterrein Panoramaflat
 • Flat de Serreburgh
 • Speeltuin park Braband
 • Mobiel stembureau

Alle andere stembureaus tellen de stemmen op lijstniveau vanaf 21.00 uur op de locatie van het stembureau.

De stemopneming op kandidaatsniveau vindt plaats tijdens de centrale stemopneming op vrijdag 7 juni vanaf 09.00 uur in Sporthal Olympia, Atletiekpad 7 in Spijkenisse.