Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta 2023

Op 15 maart 2023 kon u stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Op deze pagina vindt u de uitslag van de gemeente Nissewaard.

Provinciale Staten

Bij de Provinciale Statenverkiezing in Nissewaard is BBB de grootste partij met 5835 stemmen. De tweede partij is VVD (3546 stemmen), gevolgd door PVV (3261 stemmen) en Ja21 (2718 stemmen). Voor deze verkiezing was de opkomst 45.79%.

Bij de provinciale statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen. Daarnaast controleren de Provinciale Staten of het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten, het beleid goed uitvoert en kiezen zij de leden van de Eerste Kamer.

Bekijk de volledige uitslag

Afbeelding van de totaal aantal stemmen per partij

Waterschap Hollandse Delta

Bij de waterschapsverkiezing in Nissewaard is Waterschapspartij Hollandse Delta de grootste partij met 5651 stemmen. De tweede partij is BBB (5266 stemmen), gevolgd door VVD (2780) en PvdA (2573 stemmen). Voor deze verkiezing was de opkomst 43.02%.

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Zij houden zich bezig met onderhoud van dijken en sluizen, zuiveren van het afvalwater, controleren van de kwaliteit van ons zwemwater en natuurbeheer in en om het water.

Bekijk de volledige uitslag

Afbeelding van de totaal aantal stemmen per partij

Openbare zitting centraal stembureau

Op vrijdag 24 maart 2023 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan maakt het bureau de uitslag bekend van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En van de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer.

Vergadering volgen

U kunt deze vergadering bijwonen en online volgen via een livestream. De vergadering is in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1).

Bezwaar maken

Denkt u dat er een fout is gemaakt? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? U kunt dit melden via het online formulier. Dat kan tot 22 maart 10.00 uur.

U kunt ook een melding doen tijdens de zitting van het centraal stembureau op vrijdag 24 maart. U kunt dan ook een ander bezwaar maken. Bijvoorbeeld over een stembureau dat slecht bereikbaar is.

Processen-verbaal

De gemeente moet volgens de Kieswet de processen-verbaal van de verkiezingen voor iedereen openbaar publiceren. Deze en andere documenten vindt u hieronder.

Provinciale Staten

Waterschap Hollandse Delta

Uitslag per provincie

Bent u benieuwd naar alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2023? Via kiesraad.nl vindt u een overzicht van alle officiƫle uitslagen per provincie en per gemeente.