Energiebijdrage

  • Let op: Deze pagina betreft de reguliere energiebijdrage vanuit de gemeente. Bekijk ook de informatie over de energietoeslag vanuit het Rijk.

De (reguliere) Energiebijdrage vanuit de gemeente is bedoeld voor pensioengerechtigden met een langdurig laag inkomen als tegemoetkoming voor de energielasten. De Energiebijdrage is € 250,- en kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd. U kunt geen Energiebijdrage voor eerdere kalenderjaren aanvragen. Deze Energiebijdrage bestaat al een paar jaar en is een gemeentelijke regeling.

U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Energiebijdrage wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw bijdrage is uitbetaald.

De Energiebijdrage is € 250,- per jaar voor inwoners van Nissewaard. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • De pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
  • In de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
  • Voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm **

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen. Uitzondering hierop is dat slechts één van beide partners de pensioengerechtigde leeftijd moet hebben bereikt.


* Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld en exclusief toeslagen was in de afgelopen 24 maanden lager dan:

  • € 1.710,91 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 2.318,78 voor gehuwd/samenwonend

Eerder ontvangen Energiebijdragen en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 24 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 7.575,- voor een alleenstaande
  • € 15.150,- voor een gehuwde/samenwonende of alleenstaande ouder