Pilot samenwonen op proef

Inwoners die een uitkering hebben kunnen vanaf 1 januari 2023 samenwonen zonder dat ze direct gekort worden op hun uitkering.

Normaal gesproken wordt de bijstandsuitkering bij samenwonen meteen aangepast of beëindigd. Bij wijze van proef gaat de gemeente Nissewaard de uitkering pas wijzigen of beëindigen als u 3 maanden samenwoont. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over de voorwaarden leest u op deze pagina.

  • U meldt vooraf dat u gaat samenwonen. Indien u akkoord krijgt van de gemeente mee te doen aan de proef dient u dit te melden bij uw verhuurder (indien van toepassing).
  • U moet beiden uw huidige woning aanhouden en blijft ingeschreven staan op uw huidige adres.
  • U mag tijdens de proef uw woning niet onderverhuren.
  • U mag 1 keer meedoen met de proef.
  • U of uw partner heeft geen andere soort uitkering waarbij de woonsituatie van invloed is op de toekenning of hoogte van de uitkering.
  • U ontvangt geen partneralimentatie.
  • U bent nog niet getrouwd of u heeft geen samenlevingscontract.
  • Indien u een huurwoning bewoont dient u zich als een goed huurder te blijven gedragen. Dit houdt onder andere in dat u beschikbaar blijft voor de woningcorporatie, zorg draagt voor uw woning en tijdig uw post ophaalt.
  • U blijft bereikbaar voor de gemeente.
  • U heeft in de afgelopen 2 jaar geen besluit van ons ontvangen omdat u verzwegen heeft samen te wonen met de partner waarmee u nu wilt samenwonen.

Geef aan uw contactpersoon bij de gemeente door dat u wilt proef samenwonen. Als u beiden een uitkering bij ons heeft, is 1 aanvraag voldoende.

Samenwonen op proef heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering verandert de eerste 3 maanden dus niet. Dit geldt voor een Participatiewet of een IOAW-uitkering. Gaat u na 3 maanden definitief samenwonen? Dan wordt uw uitkering wel gewijzigd of beëindigd. Dit is afhankelijk van uw situatie.

We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samenwonen. Dat komt omdat dit gevolgen heeft voor hun inkomen. Wie meedoet met de proef merkt hier pas na 3 maanden de gevolgen op zijn/ haar uitkering van. Zo kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en u ook langer voorbereiden op alles wat er verandert na 3 maanden. We hopen dat meer mensen hierdoor gaan samenwonen zodat er weer woonruimte vrijkomt voor woningzoekenden.