Schuldhulpverlening

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Dit heet schuldhulpverlening.

Wilt u schuldhulpverlening en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt met behulp van uw DigiD de aanvraag indienen. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Als u reeds schuldhulpverlening heeft, kunt u inloggen op Mijn schuldhulpverlening.

Hulp bij het aflossen van uw schulden en bij bemiddeling met uw schuldeisers. Wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen en u de verplichte aflossingen niet meer kunt doen dan kan het doorlopen van een minnelijk traject schuldhulpverlening een oplossing zijn.

Bij schuldhulpverlening wordt er niet alleen gekeken naar uw financiën. Er wordt ook gekeken of u andere hulp nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: Verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, een taaltraject of ondersteuning door de thuisadministratie.

 • Minnelijk traject schuldhulpverlening

  Bij een minnelijk traject probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Het minnelijk traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u een beroep doen op het wettelijke traject, welke optie wordt gekozen is afhankelijk van uw situatie.

 • Schuldbemiddeling

  De gemeente bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. Uw inkomen wordt overgemaakt naar de gemeente. U ontvangt van de gemeente het voor u vastgestelde Vrij te laten bedrag (Vtlb). Dat is het bedrag dat u iedere maand ontvangt voor onder andere uw huishoudelijke uitgaven. De rest van uw inkomen wordt gereserveerd voor uw schuldeisers. Gedurende de looptijd van 3 jaar controleert de gemeente 1 keer per jaar of er voldoende is afgelost en of er geen nieuwe schulden zijn ontstaan. De schuldeisers worden 1 keer per jaar betaald. Houdt u zich tijdens de looptijd van de bemiddeling aan de afspraken, dan hoeft u een eventueel restant van de schuld niet meer terug te betalen.

 • Schuldsanering

  Bij een schuldsanering maken wij per schuldeiser een afspraak over het bedrag dat u moet terugbetalen. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan krijgt u een lening (saneringskrediet) van de kredietbank voor het totale bedrag dat u moet aflossen aan uw schulden. Op dat moment ontvangen uw schuldeisers direct het bedrag dat u moet aflossen. U heeft dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de Kredietbank. U betaalt dan alleen nog de lening. Dit is een vast bedrag per maand. U betaalt het saneringskrediet in drie jaar terug.

 • Wettelijk traject schuldhulpverlening

  Is een minnelijk traject niet geslaagd? Dan kunt u de rechter om schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) vragen. Dit heet het wettelijk traject. De gemeente kan u helpen om deze aanvraag te doen. Als de rechter u toelaat tot het WSNP-traject, moet u zich 3 jaar inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen. Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden krijgt u na 3 jaar een ‘schone lei’. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer hoeft te betalen.

 • Budgetbeheer: de gemeente regelt een korte tijd uw inkomsten en uitgaven.
 • Budgetbegeleiding: de gemeente regelt gesprekken over hoe u met geld moet omgaan.
 • Door in te loggen op Mijn Schuldhulpverlening kunt u de schuldregeling volgen. Het schuldhulpverleningsportaal: Mijn Schuldhulpverlening kan ook bekeken worden via een mobiele app. Uitleg: hoe kan ik de app installeren?

Het proces van schuldhulpverlening staat beschreven in een infographic.

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staan voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening:

 • U bent inwoner van en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard
 • U bent 18 jaar of ouder

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan biedt de gemeente Nissewaard ook hulp bij het vinden van een oplossing voor uw schulden.

Vraagt u schuldhulpverlening aan? Dan vindt binnen 4 weken het eerste gesprek plaats. Voldoet u aan de voorwaarden? Schuldhulpverlening duurt vanaf de ondertekening van een overeenkomst schuldhulpverlening ongeveer 3 jaar. De duur hangt af van wat allemaal nodig is om u te helpen.

Bent u ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Schuldhulpverlening voor ondernemers SHVO wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). In het aanmeldformulier wordt gevraagd of u zelfstandig ondernemer bent. De gemeente neemt telefonisch contact met u op, voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u doorverwezen naar de specialistische hulpverlening.

Via Mijn Schuldhulpverlening kunt u 24 uur per dag uw (schuldhulpverlening) gegevens bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldhulpverlening uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.

Ons schuldhulpverleningsportaal: Mijn Schuldhulpverlening kan ook bekeken worden via een mobiele app. Uitleg: hoe kan ik de app installeren?