Schuldhulpverlening

Heeft u schulden? En zoekt u naar een oplossing? De gemeente biedt hulp bij het aanpakken van schulden. Dit heet schuldhulpverlening. Wilt u meer weten? klik hieronder om een animatie video te bekijken over schuldhulpverlening.

Bekijk de video over schuldhulpverlening via Indiveo.

Wilt u schuldhulpverlening? U kunt met behulp van uw DigiD schuldhulpverlening aanvragen. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of heeft u overige vragen neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 140181.

Heeft u al schuldhulpverlening dan kunt u inloggen op Mijn schuldhulpverlening.

Hulp bij het aflossen van uw schulden en bij bemiddeling met uw schuldeisers. Wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen en u de verplichte aflossingen niet meer kunt doen dan kan het doorlopen van een minnelijk traject schuldhulpverlening een oplossing zijn.

Bij schuldhulpverlening wordt er niet alleen gekeken naar uw financiën. Er wordt ook gekeken of u andere hulp nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: Verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, een taaltraject of ondersteuning door de thuisadministratie.

 • Minnelijk traject schuldhulpverlening

  Bij een minnelijk traject probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Het minnelijk traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u een beroep doen op het wettelijke traject, welke optie wordt gekozen is afhankelijk van uw situatie.

 • Schuldbemiddeling

  Bij een schuldbemiddeling maken wij per schuldeiser een afspraak over het bedrag dat u moet terugbetalen. Uw inkomen wordt naar ons overgemaakt daarvan reserveren wij een deel voor uw schuldeisers (afloscapaciteit) en het vrij te laten bedrag, wordt aan u doorbetaald. Indien budgetbeheer van toepassing is, wordt uw vrij te laten bedrag beheerd door uw budgetbeheerder. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie en inkomsten en uitgaven kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw afloscapaciteit. De gemeente controleert of er voldoende is afgelost en of er geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Heeft u 18 maanden aan de voorwaarden voldaan, en alle aflossingen gedaan, dan bent u schuldenvrij.

 • Schuldsanering (saneringskrediet)

  Bij een saneringskrediet maken wij per schuldeiser een afspraak over het bedrag dat u moet terugbetalen. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan, krijgt u een lening voor het totale bedrag dat u moet aflossen aan uw schulden. Op dat moment ontvangen uw schuldeisers direct het bedrag dat u moet aflossen. U betaalt dan alleen nog de lening. Dit is een vast bedrag per maand. U betaalt het saneringskrediet in 18 maanden terug.

 • Wettelijk traject schuldhulpverlening WSNP

  Is een minnelijk traject niet geslaagd? Dan kunt u de rechter om schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) vragen. Dit heet het wettelijk traject. De gemeente kan u helpen om deze aanvraag te doen. De rechter bepaalt of u wordt toegelaten. Het Wsnp traject duurt meestal 18 maanden de looptijd kan door de rechter verlengd worden naar maximaal 3,5 jaar. Tijdens het Wsnp traject moet u zich inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen. Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden krijgt een ‘schone lei’. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer hoeft te betalen.

 • Budgetbeheer: de gemeente regelt een korte tijd uw inkomsten en uitgaven.
 • Budgetbegeleiding: de gemeente regelt gesprekken over hoe u met geld moet omgaan.
 • Uitleg installatie Mijn Schuldhulpverlening: hoe kan ik de app installeren?

Het proces van schuldhulpverlening staat beschreven in een infographic.

In de beleidsregels schuldhulpverlening van de gemeente Nissewaard staan voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening:

 • U bent inwoner van en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard
 • U bent 18 jaar of ouder

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan biedt de gemeente Nissewaard ook hulp bij het vinden van een oplossing voor uw schulden.

Vraagt u schuldhulpverlening aan? Dan vindt binnen 4 weken het eerste gesprek plaats. Voldoet u aan de voorwaarden? Schuldhulpverlening duurt vanaf de ondertekening van een overeenkomst schuldhulpverlening ongeveer 18 maanden. De duur hangt af van wat allemaal nodig is om u te helpen.

Bent u ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Schuldhulpverlening voor ondernemers SHVO wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). In het aanmeldformulier wordt gevraagd of u zelfstandig ondernemer bent. De gemeente neemt telefonisch contact met u op, voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u doorverwezen naar de specialistische hulpverlening.

Via Mijn Schuldhulpverlening kunt u 24 uur per dag uw (schuldhulpverlening) gegevens bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldhulpverlening uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.

Ons schuldhulpverleningsportaal: Mijn Schuldhulpverlening kan ook bekeken worden via een mobiele app. Uitleg: hoe kan ik de app installeren?