Inrichting Heer&Meester, Hekelingen

De gemeente Nissewaard is gestart met de voorbereiding voor het definitief inrichten van de openbare ruimte in de nieuwe wijk Heer&Meester. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

tekening Heer & Meester

Nu het project Heer & Meester zijn voltooiing nadert, kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor het definitief inrichten van de wijk. Hiervoor is een concept inrichtingsplan openbaar gebied gemaakt. Het plan wordt in de onderstaande brief verder toegelicht.

Woonrijpmaken

De afgelopen periode is het inrichtingsplan door de gemeente aanbesteed voor realisering. De geselecteerde aannemer kan vanwege problemen met de materiaallevering pas in januari beginnen met het werk.

De eerder naar u gecommuniceerde aanlegperiode verschuift hiermee dus van eind dit jaar, naar begin volgend jaar.

Binnenkort wordt u door de aannemer verder geĆÆnformeerd over de start van de werkzaamheden en de verdere planning.

Brug

Tegen de aanvraag omgevingsvergunning voor de in het inrichtingsplan opgenomen fiets/voetgangersbrug (tussen de Jacob vd Berglaan en de Huibrecht Hordijklaan) is door een burger een bezwaar bij de gemeente ingediend. Het bezwaar wordt eind november behandeld in de bezwaarschriftencommissie. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de brug gewoon kan worden geplaatst tijdens het woonrijpmaken.

  • Kap van 16 bomen en verplaatsing van 1 boom. Zie tekening. Deze werkzaamheden starten begin januari.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectcoƶrdinator Ana Marija Salov, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: am.salov@nissewaard.nl.