Nieuwbouw Hoogwerfsingel, Spijkenisse

De drie ontwikkelaars Marwijmo, Jongerius en Four-D hebben het voornemen om het gebied aan de Hoogwerfsingel 1 en 2 in Spijkenisse om te vormen naar een aantrekkelijke woonomgeving.

Eerder is al eens een eerste ontwerp opgezet voor een bouwplan aan de Hoogwerfsingel 1. Daarop kwamen veel positieve, maar ook een paar negatieve reacties. De verbeterpunten gingen met name over de geplande bouwhoogte en de locatie. Het ontwerp zou beter passen op de hoek van het Manhavegebouw. Vervolgens hebben de ontwikkelaars samen met architectenbureau OZ een nieuw stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt voor de Hoogwerfsingel 1 en 2.

De drie ontwikkelaars hebben het voornemen om de locatie aan de Hoogwerfsingel 1 en 2 te veranderen in een aantrekkelijke leefomgeving. In het plan omvat een divers aanbod met zowel koop- als huurappartementen en grondgebonden (rijtjes- en stads)woningen. Ook komen er beneden-bovenwoningen en friends-appartementen. De grootte van de woningen varieert, zodat die een zo breed mogelijke doelgroep aan kunnen spreken. Het merendeel van de woningen valt in de betaalbare en middeldure huur- en koopsector. Er wordt gestreefd om minstens 80% goedkope, betaalbare woningen te realiseren.

Bestaande bebouwing behouden

Het bestaande (kantoor)gebouw Manhave met huidige functies blijft volledig behouden en wordt geflankeerd door twee nieuwe aanbouwen.

Nieuw (woon)programma

De nieuwe bouwblokken met zowel appartementen als grondgebonden woningen sluiten goed aan bij de bestaande woonwijk.

Openbare ruimte opnieuw vormgeven en verbeteren

De bestaande structuur in de wijk wordt versterkt door nieuwe bebouwing toe te voegen. Hierdoor ontstaan heldere stedelijke (openbare) ruimten in het gebied, waar ruimte is voor vergroenen, ontmoeten en verblijven.

Hoogteaccent Winston Churchilllaan en Groene Kruisweg

Het hoogste punt van het gebouw bevindt zich aan de kruising Winston Churchilllaan en Groene Kruisweg en vormt daarbij een markante toegang tot de wijk.

Straatwand

Langs de Hoogwerfsingel komen stadswoningen en een appartementenblok die de straat afmaken en het parkeerterrein van de bowling en de Aldi uit het zicht houden. Zo ontstaat er meer sociale veiligheid en ruimte voor andere type woningen.

Blokvorm

Dit woonblok, met studio’s en appartementen, vormt door zijn getrapte vorm een eenheid met de toren. Hierdoor ontstaat een passend geheel dat de wijk Hoogwerf aan de Churchilllaan markeert.

Volgens de planning ronden we in 2023 het schetsontwerp af. Het voorlopig ontwerp volgt in het eerste kwartaal van 2024 en definitieve ontwerp in het tweede kwartaal van 2024. Daarna wordt de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectontwikkelaar Steven Strobel bij Marwijmo. Hij is te bereiken via s.strobel@marwijmo.nl.