Kinderopvangkosten

Om te zorgen dat uw kinderen goed worden opgevangen tijdens uw werk, biedt de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ondersteuning voor de kosten van geregistreerde opvang. Specifiek voor ouders met kinderen onder de 12 jaar en een bijstandsuitkering die deelnemen aan een werk- of re-integratietraject, is er recht op zowel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente.

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. De kinderopvangtoeslag is aan te vragen via Belastingdienst (Dienst Toeslagen).

Heeft u kinderen jonger dan 12 jaar? En ontvangt u een bijstandsuitkering en volgt u een traject naar werk of een re-integratietraject? Dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. U ontvangt dan kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en een tegemoetkoming kosten kinderopvang van de gemeente.

Voorwaarden

  • U ontvangt een bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • U volgt een traject naar werk of een re-integratietraject.
  • De kinderopvang waar u gebruik van maakt staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoogte van de vergoeding

De Belastingdienst vergoedt 96 procent van de totale kinderopvangkosten tegen het maximum uurtarief. De gemeente vergoedt het restant van 4 procent. De kinderopvanglocaties gebruiken hun eigen uurtarief, deze ligt vaak boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst. Het bedrag boven het maximum uurtarief vergoedt de Belastingdienst en de gemeente niet. Dat bedrag moet u zelf betalen. Dit is uw eigen bijdrage.

Rekenvoorbeeld: het tarief van uw kinderopvang is € 12,- per uur. Het maximum uurtarief wat wordt vergoed is € 10,- per uur. Uw eigen bijdrage is € 2,- per uur.

Wat moet u doen?

Stap 1: U schrijft uw kind(eren) in voor de kinderopvang

Kijk voor een overzicht van de kinderopvangorganisaties binnen de gemeente op Thuis in Nissewaard. Gezien de wachttijden, is het verstandig om u bij meerdere kinderopvangcentra aan te melden.

Stap 2: Bespreek de mogelijkheden met uw werkadviseur

Samen met uw werkadviseur probeert u een geschikte werkplek of een re-integratie traject te vinden.

Stap 3: Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst

Zodra u weet wanneer u start met een traject naar werk of een re- integratietraject, vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Voor hulp bij het aanvragen, kunt u terecht bij Stimos. Zij zijn bereikbaar via (0181) 769 068.

Stap 4: Vraag de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag aan bij de gemeente

Stuur bij de aanvraag een kopie van het contract van de kinderopvangorganisatie mee. Inclusief de prijs per uur en het aantal uren per kind.

Heeft u een sociaal medische indicatie (SMI) voor de kinderopvang en is uw kind maximaal 9 jaar oud? De gemeente kan een vergoeding geven voor de hogere prijs van de opvang. Voor het aanvragen van deze vergoeding kunt u het aanvraagformulier SMI gebruiken.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Jeugd. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 0181.