Zorgaanbieders in Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft met meerdere zorgaanbieders een contract afgesloten in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Nissewaard maakt tot 2025 gebruik van een 'Open House' inkoopproces. Het Open House proces kent vooraf vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden waarbij van belang is dat niet de gemeente maar de geïndiceerde inwoner, samen met de klantmanager, jeugd- en gezinscoach de zorgaanbieder uitkiest die de zorg levert.

Meer informatie en inschrijven

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden in Nissewaard op het gebied van Wmo-zorg, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding jeugd, kunnen via onderstaande knop meer informatie aanvragen en contact opnemen voor een inschrijving. Het team accountbeheer neemt uw verzoek in behandeling.

De benodigde documenten voor de aanmelding vindt u op TenderNed.nl. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Als u als zorgaanbieder een verslag van een vergadering wilt ontvangen neem dan contact met ons op. Uw verzoek komt terecht bij de accountbeheerders voor verdere afhandeling.

Als u als zorgaanbieder een Nieuwsbrief Jeugdwet en Wmo wilt ontvangen neem dan contact met ons op. Uw verzoek komt terecht bij de accountbeheerders voor verdere afhandeling.

Planning 2024

FOT

Donderdag 7 maart 2024

Dinsdag 4 juni 2024

Donderdag 5 september 2024

Donderdag 28 november 2024


Themabijeenkomst

Donderdag 11 april 2024

Dinsdag 8 oktober 2024


Kennismakingsmarkt

Donderdag 21 maart 2024

Donderdag 7 november 2024


Verslagen themabijeenkomsten

De geïndiceerde inwoner maakt samen met de klantmanager en/of jeugd- en gezinscoach een keuze uit de contracteerde zorgaanbieders. Hierbij maken zij gebruik van onze zorgkeuzemodule. Hier kunt u als zorgaanbieder de beschikbaarheid per dienst weergeven en algemene informatie up-to-date houden. Nieuwe zorgaanbieders, die volgens Open House een contract aangaan met Nissewaard, ontvangen van onze accountbeheerders de logingegevens en handleiding voor de zorgkeuzemodule.