Aanslag gemeentelijke belastingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Nissewaard ontvangen één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor onder andere het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen en het onderhouden van groen. De aanslag van 2024 wordt 28 februari 2024 verzonden.

Bij uw aanslagbiljet vindt u een bijsluiter met extra informatie. Deze bijsluiter kunt u ook hieronder downloaden.

Als u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bent kwijtgeraakt, kunt u het via Mijn Belastingen zelf downloaden. Heeft u geen DigiD dan kunt u contact opnemen met de gemeente om kosteloos een kopie aanslagbiljet op te vragen.

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak (woning, winkel of bedrijf), die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan moet u rioolheffing (RIOE) betalen. Voor de rioolheffing geldt, net als voor de onroerendezaakbelastingen(OZB), dat de situatie op 1 januari bepaalt wie voor dat jaar wordt aangeslagen. Als een object in de loop van het jaar een andere eigenaar krijgt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Degene die op 1 januari 2024 eigenaar was van het object, ontvangt de aanslag voor heel 2024. Per onroerende zaak wordt het tarief één keer in rekening gebracht. Dus als een pand bijvoorbeeld vier aparte woningen of bedrijven bevat, betaalt de eigenaar viermaal het tarief. Ook voor een object dat leegstaat, moet rioolheffing worden betaald.

Het tarief voor de rioolheffing bedraagt in 2024:

 • Woningen: € 177,61
 • Niet-woningen: € 355,21

U betaalt als eigenaar van een woning onroerendezaakbelasting. Deze belasting betaalt u ook als eigenaar (OZBE) en/of gebruiker (OZBG) van een niet-woning, zoals een bedrijfspand of bouwgrond. Het bedrag van de OZB-aanslag 2024 komt als volgt tot stand:

De WOZ-waarde 2024 van uw woning of niet-woning x het OZB-tarief 2024.

Ieder jaar wordt de waarde van uw woning of niet-woning opnieuw bepaald. Dit gebeurt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde 2024 is bepaald naar de peildatum 1 januari 2023. Als u op 1 januari 2024 eigenaar bent van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning, dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Als u op 1 januari 2024 geen eigenaar bent van een woning of geen eigenaar/gebruiker van een niet-woning, dan hoeft u voor het hele jaar geen OZB te betalen. 

 • OZB voor de eigenaar van een woning 0,109264%
 • OZB voor de eigenaar van een niet-woning 0,338061%
 • OZB voor de gebruiker van een niet-woning 0,264378%

Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van een woning met een WOZ-waarde 2024 van € 285.000 dan is het bedrag van de OZB-aanslag 2024: € 285.000 x 0,109264% = € 311,40.

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In geval van overlijden of als u uit Nissewaard gaat verhuizen, wordt de aanslag automatisch evenredig verminderd. U hoeft daarvoor niets te doen. Dit geldt ook als u verhuist binnen Nissewaard naar een adres waar al belasting wordt betaald.

Zie ook kwijtschelding afvalstoffenheffing en hondenbelasting (eerste hond).

De afvalstoffenheffing heeft de volgende tarieven:

 • Voor een eengezinswoning: € 390,50 per jaar
 • Voor een flat: € 300,84 per jaar

Naast de afvalstofheffing zijn ook de volgende kosten van toepassing als u daar gebruik van maakt:

 • Voor ophalen grofvuil eerste m3: € 27,65
 • Voor ophalen grofvuil elke volgende m3: € 7,75
 • Voor de verstrekking van een vervangende afvalpas: € 12,20

De eerste tien bezoeken per jaar aan de Stadswerf zijn gratis. Daarna zijn de kosten € 11,90 per bezoek.

Heeft u een aanslag of WOZ-beschikking (vermeld op uw aanslagbiljet) van de gemeente ontvangen die naar uw mening onjuist is, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet uw bezwaar indienen binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Dit kunt u hiertegen eenvoudig bezwaar maken via Mijn Belastingen.
Is het niet mogelijk om digitaal bezwaar te maken, dan kunt u bezwaar maken via een brief. Stuur uw schriftelijke bezwaar naar:
Gemeente Nissewaard
team Belastingen en rechtsbescherming, t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse


Uw moet uw schriftelijke bezwaarschrift ondertekenen en in dit bezwaarschrift moet u tenminste vermelden:

 • Uw naam en uw adres;
 • De datum (dagtekening) van het bezwaarschrift;
 • Het vorderingsnummer van het aanslagbiljet;
 • Uitleg waarom u het niet eens bent met het aanslagbiljet of de WOZ-waarde. 

Een bezwaar indienen is kosteloos. Telefonische bezwaren en bezwaren via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Afhandeling van uw bezwaarschrift

In het algemeen moet de gemeente volgens de wet binnen zes weken uitspraak doen op uw bezwaar.

Bij een bezwaarschrift tegen een aanslag gemeentelijke belastingen is dat anders:

 • de gemeente moet uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar uitspraak doen
 • als u een bezwaarschrift indient in de laatste zes weken van het kalenderjaar, moet de gemeente binnen zes welken uitspraak doen

De afhandeling van bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking duurt langer (zes tot tien maanden) dan de afhandeling van andere bezwaarschriften gemeentelijk belastingen (bijna altijd binnen zes weken). 

Bezwaar maken via een 'Wij maken gratis bezwaar voor u-bureau' lijkt gratis, maar in werkelijkheid betaalt u de kosten via een omweg. Als uw bezwaar wordt toegewezen, betaalt de gemeente aan het bureau een vergoeding, die kan oplopen tot ruim € 4.000 per bezwaarschrift. De gemeente verwerkt deze vergoeding in het tarief van de onroerende-zaakbelasting (ozb), dat u betaalt.

De gemeente heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen en wil net als u dat deze klopt. Als de WOZ-waarden van woningen stijgen, dan komt dat doordat de verkoopprijzen van woningen stijgen en dan verlaagt de gemeente het ozb-tarief. Gemiddeld betalen de inwoners van de gemeente net zoveel ozb als het in voorgaande jaar, met een correctie voor de inflatie.

De Waarderingskamer, de toezichthouder die de kwaliteit van de vaststelling van de WOZ-waarden beoordeelt, kent aan Nissewaard al jarenlang de hoogst mogelijke score toe. 

U kunt altijd een taxatieverslag aanvragen of bellen om te vragen hoe de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld. En u kunt eenvoudig zelf bezwaar maken. Als de WOZ-waarde te hoog is, past de gemeente deze gratis voor u aan.

Als u zelf bezwaar maakt, duurt de afhandeling van uw bezwaarschrift korter. Daarnaast hebben de bezwaarschriften die door een bureau worden ingediend aanzienlijk minder vaak succes dan de bezwaarschriften die door de inwoners zelf worden ingediend.

De Reclame Code Commissie heeft in meerdere procedures geoordeeld dat een 'Wij maken gratis bezwaar voor u-bureau', De Vastelastenbond, in zijn huis-aan-huisreclame een te negatief beeld schetst van de kwaliteit van de waardebepaling door gemeenten. De Vastelastenbond trekt zich echter niets aan van de uitspraken van de Reclame Code Commissie en blijft op dezelfde manier reclame maken.

In december 2021 is er in de landelijke media berichtgeving geweest over een nieuwe manier waarop de WOZ-waarde wordt berekend. Vanaf 1 januari 2022 zijn namelijk alle gemeentes in Nederland verplicht om de WOZ-waarde te bepalen aan de hand van de woonoppervlakte van een woning, in plaats van de kubieke inhoud. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de WOZ-waarde.

 

De gemeente Nissewaard bepaalt de WOZ-waarde al meer dan tien jaar aan hand van de  woonoppervlakte. U kunt dit ook terugzien op het taxatieverslag van uw woning. Deze nieuwe regelgeving heeft dus geen gevolgen voor de wijze waarop gemeente Nissewaard de WOZ-waarde van uw woning bepaalt.

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.

De gemeente Nissewaard heeft het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen beschikbaar gesteld via MijnOverheid. Wilt u ook uw post digitaal ontvangen en gebruik maken van MijnOverheid? Activeer dan nu uw account en ontvang ook post van de gemeente veilig en digitaal in uw berichtenbox.

Lees meer over MijnOverheid.