Kwijtschelding afvalstoffenheffing en hondenbelasting (eerste hond)

Als u onvoldoende geld heeft om de aanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen via Mijn Belastingen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de aanslag afvalstoffenheffing en de aanslag hondenbelasting (eerste hond). Voor andere belastingen van de gemeente Nissewaard kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

U komt in ieder geval niet in aanmerking voor kwijtschelding (normen geldig per 1 januari 2024);

 • Als u als echtgenoten, beiden nog niet AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan
  € 1.835,00 per maand
 • Als u als echtgenoten, een van beiden AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan
  € 1.938,00 per maand
 • Als u als echtgenoten, beiden AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan € 1.943,00 per maand
 • Als u als alleenstaande ouder, meer inkomsten heeft dan € 1.248,00 per maand
 • Als u als alleenstaande ouder, AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan € 1.431,00 per maand
 • Als u als alleenstaande, nog niet AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan € 1.284,00 per maand
 • Als u als alleenstaande, AOW-gerechtigd, meer inkomsten heeft dan € 1.431,00 per maand
 • Als u een eigen woning heeft met overwaarde (De WOZ-waarde van de woning is hoger dan de hypotheek)
 • Als u een auto heeft met een waarde van meer dan € 3.350,00
 • Als u zelfstandig ondernemer bent

Bijzondere omstandigheden

Als in uw geval sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals de aflossing van een schuld aan de Rijksbelastingdienst of u bent gedupeerde van de Toeslagenaffaire en u bent hiervoor gecompenseerd, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. (14 0181)

Als u bij de aanvraag de gemeente toestemming geeft uw persoonsgegevens te koppelen in een geautomatiseerde bestandskoppeling, dan heeft de gemeente verder geen kopieën nodig van uw financiële gegevens. Uw gegevens over uw vermogen en inkomen worden opgevraagd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), de Belastingdienst, de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en het Ministerie van SoZaWe (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Uw toestemming geldt ook voor de financiële gegevens en de persoonsgegevens van uw partner, als deze gegevens voor de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding nodig zijn.

Bij toestemming beoordeelt het Inlichtingenbureau of u in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding. U kunt ook een verzoek om kwijtschelding indienen zonder aan de gemeente toestemming te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken in een geautomatiseerde bestandskoppeling. In dat geval is het voor u minder eenvoudig om kwijtschelding aan te vragen. U krijgt dan een verzoekformulier voor kwijtschelding toegestuurd, dat u volledig moet invullen. U moet dan ook kopieën van de gevraagde financiële gegevens toesturen.

Als u volgens de wettelijke normen niet beschikt over voldoende vermogen of inkomen om de aanslag te betalen, komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Als u een verzoek om kwijtschelding indient, krijgt u, ook als u deelneemt aan de automatische incasso, uitstel van betaling tot na de uitspraak op uw verzoek. Als uw verzoek om kwijtschelding wordt toegewezen, hoeft u de aanslag afvalstoffenheffing en de aanslag hondenbelasting (eerste hond) niet te betalen. Als uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen, moet u het bedrag van de aanslag afvalstoffenheffing en de aanslag hondenbelasting (eerste hond) betalen en daarnaast het bedrag van de invorderingsrente.

Uw verzoek om kwijtschelding wordt binnen zes weken afgehandeld.

Heeft u een minimuminkomen? De gemeente kan u helpen als uw inkomen laag is. De gemeente kent nog 3 andere minimavoorzieningen: